null Langattomalle laajakaistalle lisätaajuuksia

Langattomalle laajakaistalle lisätaajuuksia

Tiedote 16.02.2012 12.00 fi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
VIESTINTÄVIRASTO

Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn radioviestintäkonferenssi on päättänyt osoittaa 700 MHz:n taajuusalueen langattomille laajakaistajärjestelmille vuoden 2015 jälkeen.

Taajuuksien osoittaminen muuhun kuin tv-käyttöön edellyttää vielä seuraavan, vuonna 2015 järjestettävän konferenssin lopullisen päätöksen. Ennen sitä jäsenmaiden on selvitettävä tv-käytön ja langattoman laajakaistan taajuustarpeet, otettava huomioon langattoman ohjelmatuotannon radiojärjestelmien käyttö sekä tekniset ehdot näiden eri järjestelmien yhteensovittamiseksi.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen: - Neuvottelutulos tuo liikkumavaraa tuleville kansallisille taajuusratkaisuille. Päätös aikataulusta on hyvä kompromissi tilanteessa, jossa suuri osa maista halusi ottaa taajuusalueen mobiilikäyttöön jo tässä konferenssissa, Kiuru toteaa.

Afrikan maat ja arabimaat ehdottivat taajuusalueen käyttöönottoa jo vuonna 2012, mutta Euroopan maiden voimakkaan vastustuksen jälkeen konferenssi päätyi lopulta yhteisymmärryksessä osoittamaan 700 MHz:n alueen langattomalle laajakaistalle vuoden 2015 jälkeen. Suomessa päätös antaa kansallista liikkumavaraa tulevaisuuden päätöksiä varten.

Seuraavassa konferenssissa langattomille laajakaistaverkoille aiotaan etsiä lisätaajuuksia myös muilta taajuusalueilta.

800 MHz:n käyttöehdoista sopimus

Edellisessä radioviestintäkonferenssissa langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön osoitetun 800 MHz:n taajuusalueen käyttöehdoista päästiin myös sopimukseen. Päätös mahdollistaa eri järjestelmien häiriöttömän käytön naapurimaiden välillä. Suomessa päätös selventää tulevien langattomien laajakaistaverkkojen ja Venäjän ilmailun radionavigoinnin teknistä yhteensovittamista. Suomen käyttörajoitteista on yksityiskohtaisemmin sovittu jo viime vuonna kahdenkeskisellä sopimuksella Venäjän kanssa.

Viranomaisverkkojen laajakaistatarpeita selvitetään

Viranomaisten datasiirtotarpeet ja -vaatimukset kasvavat nopeasti. Seuraava konferenssi käsittelee viranomais- ja katastrofiviestinnän laajakaistatarpeita ja niiden mahdollista maailmanlaajuista harmonisointia. Kyse on viranomaisten radioviestinnästä yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi sekä normaalioloissa että hätä- ja kriisitilanteissa.

Paikannusjärjestelmät paranevat

Konferenssi päätti lisätaajuuksista myös satelliittipohjaisille paikannusjärjestelmille. Tulevaisuudessa paikannusjärjestelmät ovat tärkeä osa langatonta viestintä-, seuranta- ja tietoliikennetekniikkaa. Eurooppalainen Galileo-järjestelmä voi hyödyntää lisätaajuuksia uusien palveluiden tarjoamiseen.

Radiotaajuuskonferenssi Genevessä päättyy perjantaina 17.2.2012. Suomen valtuuskuntaa ovat johtaneet ylijohtaja Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä ja johtaja Kirsi Karlamaa Viestintävirastosta. Suomen valtuuskuntaan on kuulunut lisäksi edustajia puolustusvoimista, Yleisradiosta ja Digitasta.

Lisätietoja:

johtaja Kirsi Karlamaa, Viestintävirasto, p. 040 823 2121
kehityspäällikkö Pasi Toivonen, Viestintävirasto, p. 040 530 5458
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 772 7643