Langattomille radiomikrofoneille käyttöaikaa vuoden 2020 loppuun 700-taajuusalueella

Tiedote 07.09.2010 16.11 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lisälausuntokierrokselle esityksen, jonka tavoitteena on varmistaa radiomikrofoneille riittävä siirtymäaika niiden käyttöön varatuilla taajuusalueilla.

Aiemmassa esityksessä ollutta 700-taajuusalueen siirtymäkautta esitetään nyt jatkettavaksi vuoteen 2020 saakka. Nykyisen ns. 800-alueen taajuudet säilyisivät käytössä toistaiseksi.

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää siirtymäajan jatkamista hyvänä ratkaisuna.

- Langattomat mikrofonit ovat nykyään lähes kaikenlaisten tapahtumien perusvaruste. Niitä käytetään mm. teattereissa, kirkoissa, konserttitaloissa ja yleisötilaisuuksissa. Jatkamalla taajuuksien siirtymäaikaa pidennetään nykyisten laitteiden käyttöikää ja uusille taajuuksille voidaan siirtyä vaiheittain. Liian nopea siirtymä olisi kohtuutonta monille radiomikrofonien käyttäjäryhmille, Lindén tiivistää.

Taajuusalueen muutosesityksen taustalla on se, että Suomessa kuten muualla Euroopassa on 800-taajuusalue (790-862 Mhz) siirtymässä matkaviestinkäyttöön.

Radiomikrofonien taajuuksiksi ehdotetaan ensisijaisesti televisiotoimintaan osoitettuja alueita 174-230 MHz ja 470-694 MHz. Taajuusalueella 694-790 MHz (700-alue) radiomikrofonikäyttöä voisi olla 31. joulukuuta 2020 asti.

800-alueella radiomikrofonikäytön kesto riippuu muun muassa siitä, miten taajuuksien käytöstä matkaviestintoimintaan pystytään sopimaan naapurimaiden kanssa.

Suurin osa Suomessa käytettävistä langattomista mikrofoneista toimii 800-alueella. Osa nykyisistä mikrofonijärjestelmistä on kuitenkin viritettävissä 700-alueelle.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150 tai 040 700 5620