null Langattomista yhteyksistä haaste viestinnän esteettömyydelle

Langattomista yhteyksistä haaste viestinnän esteettömyydelle

Uutinen 25.02.2010 15.02 fi

Siirtyminen langattomaan tekniikkaan saattaa tuoda ongelmia viestinnän esteettömyyteen. Vammaisjärjestöissä on epätietoisuutta erityisesti siitä, miten tekstipuhelimet, turvapuhelimet, etätulkkaus ja yhteydet kodin hälytyskeskuksiin toimivat langattomalla tekniikalla. Näin todetaan viestinnän esteettömyyden seurantaryhmän väliraportissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama seurantaryhmä pitää viestintä- ja tietotekniikan kehitystä erityisryhmien kannalta kuitenkin valtaosaltaan positiivisena. Viestintäpalvelut ja päätelaitteet ovat lisänneet erityisesti aistivammaisten mahdollisuuksia uudenlaiseen vuorovaikutukseen.

Toisaalta työryhmä pitää haasteellisena sitä, että verkkoon siirrettävät palvelut pystytään toteuttamaan mahdollisimman esteettömällä tavalla. Tähän haasteeseen tulee vastata nopeasti ja konkreettisilla toimenpiteillä. Julkisen sektorin tulisi ottaa edelläkävijän rooli esteettömien verkkopalvelujen toteuttajana.