null Länsi-Suomen ratavyöhykkeiden kehittämisohjelma julki

Länsi-Suomen ratavyöhykkeiden kehittämisohjelma julki

Uutinen 26.01.2009 15.01 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt Seinäjoki-Jyväskylä- ja Haapamäki-Orivesi-Tampere-ratavyöhykkeiden joukkoliikennettä. Selvityksessä ehdotetaan, että ministeriö ostaisi VR Osakeyhtiöltä Seinäjoen ja Jyväskylän välisen veturijunilla ajettavan henkilöjunaliikenteen sekä Tampereelta Oriveden kautta Haapamäelle kiskobussikalustolla ajettavan henkilöjunaliikenteen.

Seinäjoen ja Jyväskylän välinen henkilöraideliikenne muutetaan kiskobusseilla ajettavaksi kun Seinäjoki-Vaasa-radan sähköistys valmistuu. Tällöin liikenteestä poistuu yksi junavuoro, joka korvataan bussiliikenteellä välillä Seinäjoki-Ähtäri. Samalla Keuruun-Petäjäveden-Jyväskylän välisen bussiliikenteen aikatauluja muutetaan.

Haapamäelle ajetaan edelleen etelän suunnasta kaksi edestakaista henkilöjunaa. Vilppulan ja Mäntän välille ehdotetaan uutta kiskobussiliikennettä, mikäli Mänttä-Vilppulan kaupunki osallistuu merkittävästi kaupunkien välisen radan parannustyön kustannuksiin.

Orivedelle päättyvästä paikallisjunien syöttöliikenteestä kehittämisvaihtoehtona luovuttiin, koska Tampereen seudulla ei vielä ole toimivaa raidepaikallisliikennettä eikä sen toteutumisesta ole varmuutta.

Toimenpide-esityksistä ei synny merkittävää muutosta alueen liikenteenhoidon kustannuksiin. Alueen joukkoliikennejärjestelyistä syntyvät kustannukset ehdotetaan jaettaviksi ministeriön, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja alueen kuntien kesken.

Alueen joukkoliikenneratkaisussa painotettiin eri osapuolille aiheutuvien taloudellisten vaikutusten lisäksi ympäristönäkökohtia ja junatyyppien ympäristövaikutuksia.