null Lapin Kansan saamenkieliselle tuotannolle tukea

Lapin Kansan saamenkieliselle tuotannolle tukea

Tiedote 03.05.2012 13.13 fi

Hallitus on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta.

Lapin Kansalle myönnetään 50 000 euron tuki saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja julkaisemiseen. Nyhetsbyrån FNB Ab saa 450 000 euroa ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamiseen.

Saamenkielisten verkkojulkaisujen ja liitteiden tukeminen tuli mahdolliseksi, kun sanomalehdistön tukea koskevaa asetusta muutettiin kesäkuussa 2011. Tämän jälkeen tukea on voitu myöntää myös sellaisten saamenkielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Lisätietoja
viestintäneuvos Rainer Salonen, 0400 812 508