Lausuntoasiakirjat kirjaamosta tai valtioneuvoston hankerekisteristä

Uutinen 30.10.2014 09.38 fi

LVM:n verkkopalvelun ja asianhallintajärjestelmän välillä on ilmennyt teknisiä ongelmia, joiden seurauksena esimerkiksi lausuntoasiakirjat eivät toistaiseksi näy lvm.fi-sivuilla. Asiakirjat löytyvät valtioneuvoston hankerekisteristä www.hare.vn.fi tai niitä voi pyytää ministeriön kirjaamosta, kirjaamo@lvm.fi.