null Lausuntopyyntö rautatieliikenteen valtiosopimuksesta

Lausuntopyyntö rautatieliikenteen valtiosopimuksesta

Tiedote 26.05.2021 11.10 fi

(Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitykseen laiksi, jolla saatettaisiin voimaan suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä solmittuun valtiosopimukseen sovitut muutokset.

Valtiosopimusmuutosten voimaansaattaminen edellyttää perustuslain mukaisesti eduskunnan hyväksyntää.

Lausuntojen määräaika on 10. kesäkuuta 2021.

Valtiosopimukseen sovitut muutokset koskevat:

1. kuljetusyhtiöiden valtuutusta neuvotella valtiosopimuksen lisäksi täydentäviä kaupallisia sopimuksia,

2. alinta matkalipun tai tavaran kuljetuksen hintaa, joka palautetaan asiakkaalle kuljetuksen peruuntuessa,

3. CIM-SMGS-rahtikirjan käyttömahdollisuutta maiden välisissä rautateiden kauttakulkuliikenteen rahtikuljetuksissa,

4. ylikuormatun tavarankuljetusvaunun järjestelyjä ja hinnoittelua,

5. Allegro-junalle tehtävän teknisen tarkastuksen voimassaoloaikaa

6. sekä rikkoontuneen liikkuvan kaluston varaosien ja tarvikkeiden tuontia ilman tullimaksuja rautatieraja-asemalle.

Muutoksia myös raideliikennelakiin

Hallituksen esitykseen sisältyy rinnakkaislakiesityksenä ehdotus raideliikennelakiin tehtävistä muutoksista.

Raideliikennelakiin esitetään muun muassa kahta uutta pykälää. Ensimmäisessä näistä asetettaisiin vaatimukset kalustoyksikön siirtoluvasta sellaisessa tilanteessa, että kalustolle ei ole myönnetty raideliikennelain mukaista kaluston käyttöönotto- tai markkinoillesaattamislupaa.

Toinen uusista pykälistä koskisi erilaisia testi- ja pilottihankkeita, joita olisivat esimerkiksi autonomisen junaliikenteen ja duoraideliikenteen kokeiluhankkeet, joille voitaisiin myöntää kevennyksiä lupavaatimuksista. Näiden uusien säännösten lisäksi raideliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia tarkistuksia.

Raideliikennelain muuttamista koskeva lakiesitys ei liity Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn valtiosopimuksen muutosten voimaansaattamiseen.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 10.6.2021. Lausuntoja voi antaa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostilla osoitteeseen risto.saari@lvm.fi tai kirjaamo@lvm.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Valtiosopimukseen sovittujen muutosten voimaantulosta säädetään Suomessa erikseen valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus ovat ilmoittaneet diplomaattiteitse sopimusmuutosten ratifioinnista. Lain raideliikennelain muuttamisesta on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Risto Saari, 040 829 8132