null Lehdistötuet haettavina

Lehdistötuet haettavina

Uutinen 25.01.2012 13.31 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on julistanut haettavaksi määrärahan, joka on osoitettu valtion vuoden 2012 talousarviossa sanomalehdistön tukemista varten. Avustusta voidaan myöntää ruotsin-, saamen-, romanin- tai viittomakielellä julkaistujen sanomalehtien tai verkkojulkaisujen julkaisukustannusten alentamiseksi, ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen ja sellaisten saamenkielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta on määrätty asetuksessa (389/2008).

Hakemus tulee toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO (käyntisoite Eteläesplanadi 16, Helsinki) tai sähköpostitse kirjaamo@lvm.fi viimeistään 29.2.2012 kello 16.15.

Lisätietoja asiasta antaa viestintäneuvos Rainer Salonen, puh. 09 160 28395 tai rainer.salonen@lvm.fi