null Lehdistötuki 2014 haettavana

Lehdistötuki 2014 haettavana

Uutinen 29.01.2014 16.42 fi

Sanomalehti postiluukussa (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julistanut haettavaksi sanomalehtien tuen vuodelle 2014.

Avustusta voidaan myöntää ruotsin-, saamen-, karjalan-, romanin- tai viittomakielellä julkaistuille sanomalehdille tai verkkojulkaisuille, ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen sekä sellaisten saamenkielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Sanomalehdellä tarkoitetaan vähintään kerran viikossa ilmestyvää julkaisua, ja verkkojulkaisulla sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Valtion budjetissa lehdistötukeen on varattu 500 000 euroa. Tuen hakuaika päättyy 28.2. klo 16.15.