Takaisin

Lentoasemamaksujen hinnoittelulle tulossa yhteiset periaatteet EU:ssa

Lentoasemamaksujen hinnoittelulle tulossa yhteiset periaatteet EU:ssa

Tiedote 28.06.2007 14.11 fi

Valtioneuvosto kannattaa pääosin Euroopan yhteisön komission ehdotusta direktiivistä, jolla luotaisiin yhteiset periaatteet lentoasemamaksujen hinnoittelulle.

Valtioneuvosto lähetti kannastaan kirjelmän eduskunnalle 28. kesäkuuta. Direktiivin myötä lentoasemamaksujen hinnoittelulle tulisi uusi sääntelyjärjestelmä. Suomessa ei ole aiemmin ollut tällaista viranomaisten valvomaa sääntelyjärjestelmää.

Direktiivi koskisi kaikkia Euroopan unionin lentoasemia, joiden vuotuinen liikennemäärä on yli miljoona matkustajaa tai 25 tonnia rahtia. Suomessa uusi sääntely koskisi Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

Ehdotuksessa määritellään mm. syrjimättömyyttä, hintojen neuvottelumenettelyjä, palvelutason laatuvaatimuksia sekä turvamaksuja koskevia periaatteita, joita lentoasemamaksujen hinnoittelussa olisi noudatettava. Komission mukaan yhteisiä periaatteita tarvitaan, koska hintojen perusteista ollaan usein erimielisiä eivätkä ne ole aina asianmukaisia. Niistä ei myöskään välttämättä ole saatavilla tietoja. Komission mukaan ehdotus lisäisi avoimuutta ja edistäisi lentoasemien välistä kilpailua.

Valtioneuvosto toivoo direktiivin tehostavan sekä lentoasemien että lentoyhtiöiden toimintaa. Lentoasemamaksut alenisivat erityisesti suurilla Keski-Euroopan lentoasemilla, mikä laskisi myös suomalaisten lentoyhtiöiden kustannuksia. Uusi sääntely saattaisi kuitenkin jäykistää nykyisiä neuvottelukäytäntöjä.

Suomessa Ilmailulaitos Finavia ylläpitää valtion lentoasemaverkostoa, ja lentoasemamaksut hinnoitellaan yhtenäisesti. Maksuista sovitaan alan toimijoiden välisissä neuvotteluissa liiketaloudellisin perustein. Suomessa lentoasemamaksut ovat pitkään olleet edullisia. Valtioneuvosto painottaa, että Suomessa pitäisi voida jatkossakin soveltaa yhtenäishinnoittelua.

Euroopan yhteisön komissio antoi ehdotuksen lentoasemamaksudirektiiviksi vuoden alussa. Ehdotuksen käsittely alkaa Portugalin puheenjohtajuuskaudella.


Lisätietoja:
Hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474, 040 837 8794