Lentoliikenteen päästökauppa patistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Uutinen 15.10.2009 13.43 fi sv

Uudella lailla otetaan Suomessa käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoliikenteen päästökauppajärjestelmästä. Tavoitteena on vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Päästökauppadirektiivi koskee kaikkia EU:n lentoasemilta lähteviä ja saapuvia lentoja, ellei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Suomen vastuulla on hallinnoida 25 lentoyhtiön päästöoikeuksien jakamista.

Lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Liikenteen päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan maksutta EU-tasolla tehtävän vertailun perusteella ilma-alusten käyttäjille, pääasiassa lentoyhtiöille. Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan.

Lain avulla ohjataan lentoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa ja vähentämään päästöjä. Maksuttomasti jaettavaa prosenttiosuutta on tarkoitus alentaa tulevina vuosina. Lisäksi lentoyhtiöiden on vuosittain palautettava edellisen vuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien palauttamatta jättämisestä määrätään ylitysmaksu.

Lain on tarkoitus tulla Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010. Sen mukainen ensimmäinen päästökauppakausi alkaisi 1. tammikuuta 2012.