Lentoliikenteen valvontamaksu nousee

Uutinen 08.12.2011 14.05 fi

Lentoliikenteen valvontamaksu nousee 1,00 eurosta 1,20 euroon. Maksua korotetaan, koska nykyisen valvontamaksun tuotto ei kata lentoliikenteen valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta kaupallisessa ilmakuljetuksessa matkustavasta lentomatkustajasta. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) perii valvontamaksun lentoaseman pitäjältä (Finavia Oyj).

Hallitus esitti valvontamaksua koskevan lain vahvistamista 8. joulukuuta 2011. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2012.