null Lentopaikkojen valtionavustusten vaikuttavuutta arvioitu

Lentopaikkojen valtionavustusten vaikuttavuutta arvioitu

Tiedote 08.06.2021 10.30 fi sv

Pienkone kentällä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämät lentopaikkojen valtionavustukset ovat olleet tärkeitä Lappeenrannan, Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemien taloudelle. Valtionavustukset eivät kuitenkaan käytännössä ole parantaneet alueellista saavutettavuutta tai alueen elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä.

Näin todetaan ministeriön tilaamassa lentopaikkojen valtionavustusten vaikuttavuuden arvioinnissa, joka julkaistiin 8.6.2021.

Ministeriö myöntää vuosittain harkinnanvaraisia valtionavustuksia Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten kuntien lentoasemien ja yleisilmailun lentopaikkojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Määrärahan suuruus on 2000-luvulla ollut noin 1 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntien lentoasemien valtionavustukset ylläpitävät lentoasematoiminnan jatkuvuutta, ja tämä vaikuttaa välillisesti mahdollisuuteen saada lentoasemalle säännöllisiä lentoyhteyksiä.

Voimassa olevan sääntelyn perusteella tukiviranomaisen on arvioitava tuen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja toimivuutta sen tarpeellisuuden ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Nyt tehdyssä selvityksessä arvioitiin viime vuosina myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuutta ja hakuprosessia.

Avustusta on viime vuosina myönnetty Lappeenrannan, Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemille. Arvioinnin mukaan valtionavustukset ovat olleet tärkeitä näiden asemien taloudelle. Avustus on osaltaan ylläpitänyt lentoasemien toiminnan jatkuvuutta.

Yleisilmailun lentopaikkojen tuella on pystytty parantamaan kohtuullisella etäisyydellä Malmin lentoasemalta sijaitsevien lentopaikkojen mahdollisuuksia ottaa vastaan Malmin ilmailutoimintoja. Pääosa tuesta on käytetty tähän. Eduskunta edellytti lausumassa huhtikuussa 2018, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Tuella on myös pystytty kokeilemaan ja kehittämään uusia ilmailutoimintoja kolmella kentällä. Tuen merkitys on ollut suuri. Ilman tukea investointihankkeet olisivat jääneet toteuttamatta.

Arviointiraportissa suositellaan hakuprosessin kehittämistä ja ehdotetaan hakuilmoitukseen uusia tavoitteita ja kriteerejä. Hakuilmoituksessa olisi perusteltua yksilöidä selkeämmin avustuksen tavoitteet ja tarkoitus.

Arviointityön toteuttivat Heikki Metsäranta Ramboll Finland Oy:stä ja Henriika Weiste Waystep Consulting Oy:stä.

Mitä seuraavaksi?

Arvioinnin päätelmät ja suositukset ovat olleet käytettävissä vuoden 2021 hakukierroksen valmistelussa.

Hakuaika päättyi 7.5.2021. Hakemukset ovat käsittelyssä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Konsta Luukka, p. 050 476 1595

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, p. 050 311 2394


* Hakuajan päättymisaika korjattu tiedotteeseen 14.6.2021 klo 9.40