Takaisin

Lentoturvallisuushallinto tutkii Copterlinen toimintakonseptin - Ministeri Luhtanen tyytyväinen selvitykseen

Lentoturvallisuushallinto tutkii Copterlinen toimintakonseptin - Ministeri Luhtanen tyytyväinen selvitykseen

Tiedote 19.09.2005 11.43 fi

Lentoturvallisuushallinto aikoo arvioida koko Copterlinen toimintakonseptin. Lentoturvallisuushallinto haluaisi myös lisätä ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia kaikille kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille.

Lentoturvallisuushallinto luovutti 19. syyskuuta liikenne- ja viestintäministeriölle selvityksensä Viron rannikolla 10. elokuuta sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Selvityksessä todetaan, että vakavan onnettomuuden jälkeen on aina perusteltua arvioida uudelleen harjoitettua lentotoimintaa. Selvityksessä ei oteta kantaa onnettomuuden syihin, joita tutkii onnettomuustutkintalautakunta Virossa.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen on tyytyväinen selvitykseen ja pitää lentoturvallisuushallinnon suunnitelmia perusteltuina.

- Lentoturvallisuudesta on huolehdittava kaikin mahdollisin tavoin, vaikka tämän hetkisten tietojen perusteella Viron rannikolla sattuneen onnettomuuden takia ei ole tarvetta jyrkkiin toimiin, ministeri Luhtanen sanoo. Selvityksen yksityiskohtiin otetaan kantaa, kun olemme ehtineet ministeriössä tutustua siihen tarkemmin.

Lentoturvallisuushallinto on viime vuosina moninkertaistanut ulkomaisille lentoyhtiöille tehtävät pistokokeet eli asematasotarkastukset. Turvallisuushallinto haluaisi lisätä näitä pikatarkastuksia myös kotimaisille lentoyhtiöille.

Lentoturvallisuushallinto korostaa selvityksessään, että säännöllinen reittiliikenne helikoptereilla on maailmanlaajuisesti harvinaista, joten toiminnan turvallisuutta on vaikea kuvata tilastollisesti.

Ministeri Luhtanen pyysi Suomen Lentoturvallisuushallintoa laatimaan selvityksen tapahtuneesta 12. elokuuta. Lentoturvallisuushallinnon tuli esittää arvionsa lentoturvallisuustoiminnan kehittämistarpeista.

Lentoturvallisuushallinto on Ilmailulaitoksen yhteydessä toimiva ilmailuviranomainen, joka ylläpitää ja kehittää lentoturvallisuutta.


Lisätietoja:
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) 160 28473