null Liikenne ja viestintä 2013 on ilmestynyt

Liikenne ja viestintä 2013 on ilmestynyt

Uutinen 16.02.2009 11.31 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenne ja viestintä 2013 on ilmestynyt. Suunnitelmassa ministeriö esittää linjauksensa ja kehysehdotuksensa hallinnonalalleen vuosiksi 2010-2013. Toiminnan keskeisenä haasteena nähdään ilmastonmuutos, jonka hillitsemiseen niin viestinnän kuin liikenteen toimialojen on osallistuttava. Lyhytaikaisempi haaste on talouskasvun hidastuminen.

Ministeriö painottaa suunnitelmassaan kaikkialle Suomeen ulottuvan nopean laajakaistaverkon runkoyhteyden rakentamista. Toiminta- ja taloussuunnitelma pohjautuu viestintäpolitiikan osalta Arjen tietoyhteiskuntastrategiaan.

Liikenteen väylähankkeiden toteuttamista jatketaan Liikennepoliittisen selonteon linjaamalla tavalla. Tavoitteena on pitkäjänteinen rahoitus. Pyrkimys parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikennekuolemia edellyttää liikennevalistuksen ohella myös liikenneturvallisuutta parantavien investointien toteuttamista.

Vuoden 2010 alusta ministeriön hallinnonalan kuudesta virastosta muodostetaan kaksi: Väylävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Merkittävät rakenteelliset muutokset asettavat haasteita hallinnonalalle. Virastouudistus tekee kuitenkin mahdolliseksi nykyistä paremmin kokonaisvaltaisen liikennejärjestelmän suunnittelun.