Takaisin

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Sarja: Muut julkaisut
Numero: 2014 / 2014
ISBN: 978-952-243-420-3
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-420-3
Tiedosto: LVM_tulevaisuuskatsaus_2014
Asiasanat: infrastruktuurit, liikennepalvelut, liikennepolitiikka, tulevaisuus, viestintäpalvelut, viestintäpolitiikka

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu virkamiestyönä valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsaus. Katsaus koostuu toimintaympäristön muutosta kuvaavasta kappaleesta sekä kolmesta pääteemasta, jotka pitävät sisällään sekä liikenteen että viestinnän näkökulmat: Liikenne ja viestintä palveluna, Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä sekä Infrastruktuuri kasvun alustana.

Tulevaisuuskatsaus perustuu kesäkuussa 2014 julkaistuun tausta-aineistoon (LVM:n julkaisuja 15/2014). Aineisto on laadittu sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Luonnos oli toukokuussa 2014 kolmen viikon ajan wiki-alustalla sidosryhmien ja kaikkien muiden kiinnostuneiden avoimesti kommentoitavana.