Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen: Lapsipornosivustoille pääsy estetään

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen: Lapsipornosivustoille pääsy estetään

Tiedote 26.08.2005 12.30 fi

Viranomaiset ja yritykset ovat päättäneet estää pääsyn Suomesta ulkomaisille lapsipornosivustoille.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla käydyissä keskusteluissa on päätetty, että estot perustuisivat teleyritysten vapaaehtoisuuteen. Teleyritykset ovat luvanneet toteuttaa estot poliisilta saatavan listan pohjalta.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen kertoo olevansa tyytyväinen asiassa saavutettuun ratkaisuun:

- Vaikka Internetissä ulkomaiseen rikolliseen toimintaan puuttuminen ei voi olla aukotonta, pidän erittäin tärkeänä, että teleyritykset kykenevät estämään vahingossa lapsipornosivustoille joutumisen ja myös pääsyn valtaosalta sinne aktiivisesti pyrkiviltä henkilöiltä, toteaa ministeri Luhtanen.

- Teleyritysten halu itsesääntelyyn on myönteistä. Jos teleyritysten toimet osoittautuvat tehokkaiksi, lainsäädäntöön ei ole tarvetta. Itsesääntelyn onnistumista seurataan tarkasti, ministeri Luhtanen lupaa.

Norjassa ja Ruotsissa kansalliset poliisiviranomaiset laativat listan lapsipornoa sisältävistä sivustoista ja toimittavat tiedot teleyrityksille, jotka estävät listalla oleville sivustoille pääsyn.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen antoi toukokuussa tehtävän selvittää, millä edellytyksin teleyritys saa tai voidaan velvoittaa estämään pääsy Suomen ulkopuolella oleville lapsipornosivustoille.

Asian selvittämiseen ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön johdolla oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja valtakunnansyyttäjän viraston edustajat sekä Suomessa olevat teleyritykset. Tietoja on hankittu myös muista Pohjoismaista.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys asiasta on luovutettu ministeri Luhtaselle.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676, 040 522 2122