Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen: Verkkoinvestoinnit varmistettava

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen: Verkkoinvestoinnit varmistettava

Tiedote 07.02.2007 14.00 fi

Viestintäpoliittinen katsaus
Viestintäfoorumi 7.2.2007


Verkkoinvestoinnit varmistettava

Seuraavan hallituksen tulee arvioida mahdollisuuksia viestintämarkkinoiden sääntelyn keventämiseen ja investointien turvaamiseen viestintäverkkojen uudistumisen varmistamiseksi. Viestintämarkkinoiden keskittymistä tulee tarkkaan seurata ja toimilupapolitiikalla varmistaa, että viestintämarkkinoilla on riittävästi kilpailua.

Näin liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen linjasi lähivuosien viestintäpolitiikan haasteita ministeriön Viestintäfoorumissa 7. helmikuuta.

Ministeri Huovinen arvioi, että nykyinen hallitus on onnistunut viestintäpoliittisissa tavoitteissaan hyvin. Tekninen kehitys on kiihtynyt ja mahdollistanut uusia palveluita, joiden hinnat ovat pysyneet kohtuullisina. Erityisen tyytyväinen ministeri Huovinen on hallituksen laajakaistapolitiikkaan, joka on tuonut kohtuuhintaisen laajakaistan lähes kaikkien ulottuville.

- Seuraavankin hallituksen tulee jatkaa laajakaistapolitiikkaa, jolla saatavuus varmistetaan koko maassa tarvittaessa julkisilla varoilla alueilla, jonne ei synny kaupallista tarjontaa, ministeri Huovinen totesi.


Radiotaajuuksien jakamistapa harkittavaksi

Lähivuosien viestintäpolitiikan haasteita ovat myös radiotaajuus- ja median toimilupapolitiikka, joiden haasteita ministeri Huovinen käsitteli Viestintäfoorumissa:

- Uuden hallituksen keskeinen haaste on arvioida analogiselta televisiotoiminnalta vapautuvien radiotaajuuksien käyttö. Käyttötarpeita arvioitaessa on myös mietittävä taajuusmaksujen kohdentaminen, ministeri Huovinen totesi.

Ministeri Huovinen korosti, että EU-päätökset vaikuttavat paljon kansalliseen taajuuspolitiikkaan.

- En kannata huutokauppojen tielle lähtemistä. Jos paineet EU-tasolla yhä kasvavat, on mietittävä, millä strategialla pääsemme parhaiten asioiden suuntaan vaikuttamaan, ministeri Huovinen linjasi.


Pelisääntöfoorumi linjaamaan perusoikeuskysymyksiä

Uusia palveluita kehitettäessä on perusoikeudet kuten sananvapaus ja yksityisyyden suoja turvattava. Luottamus tarkoittaa myös sitä, että kuluttajat tietävät, mihin suuntaan pelisääntöjä viedään, ministeri Huovinen korosti. Hän ehdottikin alan itsesääntelyä tukevan pelisääntöfoorumin perustamista.

- Pelisääntöfoorumi voisi toimia Julkisen Sanan Neuvottelukunnan tapaan ja ottaa kantaa vaikeisiin perusoikeuskysymyksiin, ministeri Huovinen hahmotteli.


Tietoyhteiskunnan osallisuusstrategia

Tietoyhteiskuntapolitiikan koordinointia ja yhteistyötä on ministeri Huovisen mukaan tärkeää jatkaa.

Tietoyhteiskuntapolitiikan keskiössä tulisi ministeri Huovisen mukaan jatkossa olla kansalaisten hyvinvointi, tasa-arvo ja yhteiskunnan moniarvoisuus.

- Tarvitsemme tietoyhteiskunnan osallisuusstrategian, johon liittyy heikompiosaisten huomioiminen, perusoikeuksien toteuttaminen ja lasten ja nuorten hyvinvointi, ministeri Huovinen linjasi.


Esteettömyysstrategia päivitetään

Ministeri Huovinen on tyytyväinen nykyisen hallituksen toimiin kuluttajien ja erityisryhmien sekä lasten ja nuorten aseman parantamiseksi. Esimerkkeinä hän mainitsi viestintämarkkinalain kuluttajan asemaa parantavat muutokset, mahdollisuuden estää ulkomailla sijaitseville lapsipornosivuille pääsy sekä vammaisten asemaa parantavan esteettömyysstrategian.

- Olen juuri asettanut uuden työryhmän päivittämään viestinnän esteettömyysstrategiaa. Tekniset innovaatiot helpottavat vammaisten ja erityisryhmien arkea. Myös väestön ikääntyessä tarvitsemme esteettömyyttä huomioivia ratkaisuja yhä enemmän, ministeri Huovinen sanoi.

Ministeri Huovinen kiinnitti huomiota myös lapsiin viihde-elektroniikan ja median vaikutuspiirissä. - Tämän kehityksen vaikutuksia tulisi tarkkaan seurata ja arvioida. Lasten hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla seuraavan hallituksen merkittävin satsaus tulevaisuuteen, ministeri Huovinen totesi.