Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyi valtatien 7 yleissuunnitelman

Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyi valtatien 7 yleissuunnitelman

Tiedote 08.06.2007 15.56 fi

Valtatien 7 sujuvuutta ja turvallisuutta suunnitellaan parannettavaksi rakentamalla Haminan kaupungin kiertävä moottoritie. Liikenne- ja viestintäministeriö on hyväksynyt yleissuunnitelman tien parantamisesta.

Suunnitelman mukaan uusi, 15 kilometrin mittainen moottoritie kulkisi Haminan ydinkeskustan pohjoispuolella Summan ja Lelun välillä. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi moottoritie kulkisi tunnelissa Husulassa ja Kolsilassa. Moottoritien kustannuksiksi on arvioitu 95 miljoonaa euroa.

Valtatie 7 on osa E18-tietä, joka kuuluu yleiseurooppalaiseen päätieverkkoon. Tarkoituksena on, että E18-tie olisi kokonaisuudessaan moottoritie Turusta Vaalimaalle asti. Uudessa hallitusohjelmassa Suomi sitoutuu toteuttamaan Helsinki-Vaalimaa -moottoritien vuoteen 2015 mennessä.

Valtatien 7 liikenteen ennustetaan kasvavan. Haminan keskustan länsipuolella Summassa valtatiellä kulkee nyt keskimäärin 15 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä raskaita ajoneuvoja on viidennes. Liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2030 valtatiellä ajaisi vuorokaudessa 20 000 ajoneuvoa.
Hamina on nykyään ainoa kaupunki, jonka läpi E18 kulkee.

Moottoritien on arvioitu vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksia noin neljänneksen nykyiseen verrattuna. Onnettomuusriski tiellä on nelinkertainen verrattuna keskimääräiseen onnettomuusriskiin valtateillä.

Nyt hyväksytyssä yleissuunnitelmassa päätetään tien linjauksesta ja se on pohjana jatkosuunnittelulle. Hankkeen toteuttaminen ja rahoitus ratkaistaan toiminta- ja taloussuunnitelmista ja valtion talousarviosta päätettäessä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että sitä koskevat asemakaavat ovat lainvoimaiset.


Lisätietoja:
infrastruktuuriyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574
tai 0400 438 520
yli-insinööri Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28399