Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö kampanjoi turvavöiden käytön puolesta

Liikenne- ja viestintäministeriö kampanjoi turvavöiden käytön puolesta

Tiedote 23.05.2005 11.05 fi

Nuoria herätellään käyttämään turvavyötä. Erityisesti nuorilta miehiltä turvavyö usein unohtuu. Kaahaamiseen yhdistyneenä näkyvät seuraukset tilastoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön kampanjan taustalla on huoli nuorten kaahaamisesta johtuvista kuolonkolareista ja vakavista loukkaantumisista.

Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15-24 -vuotias nuori. Tyypillisessä nuorten liikenneonnettomuudessa kokematon mieskuljettaja ja ryhmä nuoria kuolee tai loukkaantuu vakavasti kesäisenä viikonloppuyönä, kun auto suistuu kovassa vauhdissa ulos tieltä. Kuljettaja ja matkustajat eivät käytä turvavyötä.

Kampanja toteutetaan yhdessä Liikenneturvan, Liikennevakuutuskeskuksen, poliisin, Tieliikelaitoksen ja Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa. Kampanja näkyy televisiossa ja lehdissä sekä kuuluu radiossa toukokuun parin viimeisen viikon ajan.

Onnettomuuksiin joutuneilla turvavyön käyttö vähäistä

Turvavyön käyttö on vähentynyt 1990-luvun alusta ns. yksittäisonnettomuuksissa, joista tyypillisimpiä ovat ulosajot. Tutkimuksen mukaan tällaisissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vain noin neljännes alle 25-vuotiaista mieskuljettajista käytti turvavyötä. Nuorten miesten kyydittävät eivät myöskään käytä turvavyötä.

Liikenneturvan tarkkailujen mukaan henkilöauton etupenkillä turvavyö on yleensä käytössä noin 90 prosentilla. Ulosajo-onnettomuuteen joutuneiden 18-19 -vuotiaiden miesten matkustajista 70 prosenttia oli ilman turvavöitä. Naiset käyttivät turvavyötä selkeästi miehiä useammin.

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan turvavyön käyttö pelastaisi noin 60 henkilöä vuosittain.

Liika vauhti suistaa tieltä

Yleisimmin nuoret kuolevat tai loukkaantuvat ulosajoissa. Erityisesti 18-19 -vuotiaat joutuvat tämänkaltaisiin onnettomuuksiin. Nuorten kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin 40 prosenttia on kovavauhtisia: kuljettaja ajanut vähintään 20 km/h ylinopeutta tai nopeus on ollut vähintään 130 km/h.

Liikenteessä kuolee noin 85 ja loukkaantuu 2600 nuorta vuodessa. Viime vuonna kuolonuhrien määrä oli 95 ja loukkaantuneiden 2885. Miehiä menehtyneistä on noin 70 prosenttia. Kolme neljästä nuoresta kuolee ja kaksi kolmesta loukkaantuu henkilöautossa.

Miesten ja naisten välillä on suuri ero henkilöauton kuljettajina. Nuoret miehet selviytyvät liikenteessä naisia heikommin. Nuorten mieskuljettajien kuolemanriski on kuusinkertainen nuoriin naiskuljettajiin verrattuna.

Nuorten miesten riskialttiille ajotavalle on tyypillistä mm. kova vauhti ja piittaamattomuus liikennesäännöistä. Heidän ajotapansa on usein kilpailullinen ja aggressiivinen.Lisätietoja kampanjasta:

tiedottaja Eine Rossi, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28331
kampanjatiedottaja Kaisa Hara, Liikenneturva, puh. (09) 4174 7419

Lisätietoja liikenneonnettomuuksista:

Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet Suomessa vuosina 1991-2002. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 38/2005.