Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää selvityksen Varkauden lentoliikenteestä

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää selvityksen Varkauden lentoliikenteestä

Tiedote 02.08.2004 16.31 fi

Varkauden lentoliikennettä harjoittava yritys ilmoitti heinäkuussa, että liikenne on nykymuodossaan kannattamatonta ja että liikenne on loppumassa elokuun alkupuolella. Varkauden kaupunki on vasta heinäkuussa esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle Varkauden lentoliikenteen julkista tukemista.

Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennetyöryhmä selvitti vuonna 2003 vähäliikenteisten lentoreittien turvaamisen tarvetta. Työryhmän mielestä lentoliikenteen peruspalvelutaso liittyy alueiden kilpailukykyyn. Elinkeinoelämän kannalta keskeistä ovat nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja edelleen ulkomaille. Näin ollen työryhmä näki tietyin edellytyksin perusteita lentoliikenteen julkiselle tukemiselle.

- Olen tänään keskustellut Varkauden tilanteesta sisäasiainministeri Kari Rajamäen kanssa. Keskustelun tuloksena liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt käynnistää selvityksen Varkauden lentoliikenteestä. Tässä vaiheessa selvitetään, onko tarvetta ja edellytyksiä asettaa reitille julkisen palvelun velvoite, liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen toteaa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus turvaa vähäliikenteisten lentoreittien toimivuuden erityisesti elinkeinoelämän ja kansainvälisen vientiteollisuuden tarvitsemien yhteyksien kannalta. Asia on tuotu esiin myös valtioneuvoston valtakunnallisissa alueiden
kehittämisen tavoitteissa.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Marcus Merin, puh. (09) 160 28374, 040 768 1261
ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh.(09) 160 28325, 040 779 3436