Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti logistiikan toimialavuoropuhelun

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti logistiikan toimialavuoropuhelun

Tiedote 10.01.2006 11.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt kuljetustoimialalla työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun. Tarkoituksena on edistää yhteisen kokonaisnäkemyksen luomista keinoista, joilla voidaan parantaa Suomen logistista kilpailukykyä.

Ministeriössä 10. tammikuuta järjestetyssä ensimmäisessä tilaisuudessa olivat mukana kuljetus- ja logistiikka-alojen työntyöntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä SAK:n, EK:n ja STTK:n edustajat. Toimialavuoropuhelun puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Perttu Puro liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Toimialavuoropuhelu on yksi hallitusohjelman mukaisen logistiikkaohjelman 35 toimenpiteestä. Hallitus käsitteli logistiikkaohjelmaa iltakoulussaan marraskuussa. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on tarjota logistiikkatoimialalle neutraali keskustelufoorumi. Samalla se on jatkoa valtioneuvoston globalisaatiotyöryhmän työhön liittyneille eri toimialojen vuoropuheluille.

Logistiikka-alan vuoropuhelulla halutaan kehittää logistiikka- ja kuljetustoimialaa asiakkaiden tarpeita paremmin huomioon ottavaksi, parantaa työn tuottavuutta sekä luoda vakaita ja tuottavia työpaikkoja.

Lisäksi tähdätään osaamisen, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin turvaamiseen ja työolosuhteiden kehittämiseen siten, että työn kysyntä ja tarjonta kohtaavat logistisen ketjun eri vaiheissa nykyistä paremmin.

Tilaisuudessa päätettiin vuoropuhelun jatkamisesta. Työn tuloksia pyritään hyödyntämään myös komission logistiikkaa koskevan tiedonannon käsittelyssä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden loppupuolella.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
liikennepalveluyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260