null Liikenne- ja viestintäministeriö lisäisi kilpailua katsastustoiminnassa

Liikenne- ja viestintäministeriö lisäisi kilpailua katsastustoiminnassa

Uutinen 28.01.2010 15.46 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriössä on meneillään katsastustoiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä kilpailua katsastustoiminnassa.

Kehittämishankkeen taustalla on suomalaisen katsastustoimialan keskittynyt rakenne ja korkea hintataso. Toinen hankkeen taustatekijä on EU:n sisämarkkinoille annettu katsastuspalveluja koskeva direktiivi ja EU:n tuomioistuimen Portugalille antama tuomio katsastusalalle pääsyn rajoittamisesta. Suomessa katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994 lähtien. Laki ajoneuvojen katsastusluvista on ollut pääosin ennallaan siitä lähtien.

Ministeriö jatkaa katsastustoiminnan kehittämishanketta kuulemalla laajasti toimialan eri sidosryhmien edustajia ja aiheeseen kytkeytyviä viranomaisia, koska kysymys on alan rakenteeseen ja katsastustoimijoiden yritystoimintaan selvästi vaikuttavista suunnitelmista.

Tavoitteena on saada luonnos hallituksen esityksestä laajalle lausuntokierrokselle loppukeväästä 2010 ja eduskunnan käsiteltäväksi vielä vuoden 2010 aikana.