Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti välittömistä liikenneturvallisuustoimista

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti välittömistä liikenneturvallisuustoimista

Tiedote 25.03.2004 12.51 fi

- tarkastelussa mm. nopeusrajoitukset, tienpito ja rahoitus

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, mihin välittömiin ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin ministeriön hallinnonalalla ryhdytään Konginkankaan suuronnettomuuden takia. Ministeriö aikoo myös ehdottaa kevään lisäbudjettiin rahoitusta tie- ja rataliikenteen turvallisuuden parantamiseen.

Välittömät toimenpiteet koskevat mm. tienpitoa, liikenteen valvontaa ja raskaita ajoneuvoja. Pitkällä aikavälillä, noin kahden vuoden kuluessa, tarkoituksena on suunnata liikennepolitiikan painotuksia entistä enemmän liikenneturvallisuutta parantaviin toimiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen painottaa, että nyt päätetyt toimenpiteet kuuluvat laajempiin kokonaisuuksiin, jotka ovat olleet ministeriössä koko ajan työn alla ja seurannassa.

- Olemme tähänkin saakka arvioineet liikenneturvallisuutta ja sen parantamista. Erityisen tarkastelun kohteena on ollut teiden kunnossapito ja talvihoito. Myös kuljettajien toimintaan, maantiekuljetuksiin ja ajoneuvotekniikkaan liittyvien kysymysten ja säännösten arviointi ja kehittäminen kuuluvat normaaliin työhömme ja Suomessa noudatettavaan liikennepolitiikkaan, Luhtanen muistuttaa.

- Konginkankaan onnettomuuden takia oli kuitenkin paikallaan pysähtyä pohtimaan nimenomaan tämänhetkisiä painotuksia, Luhtanen tähdentää.

Ministeriön päättämiä välittömiä toimenpiteitä on seitsemän:

Ministeriö pyytää Tiehallintoa toimittamaan ministeriölle välittömästi selvityksen siitä, mikä oli Konginkankaan tieosuuden luokitus ja kunnossapidon taso onnettomuuden aikaan. Lisäksi Tiehallinnon on arvioitava 1. syyskuuta mennessä yleisesti talvihoito-ohjeistus ja toimintalinjat. Tiehallinto laatii ehdotuksen siitä, mitä mahdollisia muutoksia tarvitaan varsinaisessa talvikunnossapidossa, keli- ja säätiedotuksessa sekä tietoja tuottavissa järjestelmissä ja laitteissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö alkaa yhdessä sisäasiainministeriön kanssa laatia ohjelmaa liikennevalvonnan tehostamiseksi. Painotus on erityisesti pääteiden automaattivalvonnassa. Talousarvioon vaikuttavien esitysten tulee valmistua 30. huhtikuuta mennessä. Koko esityksen määräaika on 31. joulukuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriö tekee 31. maaliskuuta 2005 mennessä tutkimuksen kuorma-auto- ja bussiliikenteen turvallisuudesta ja turvallisuuden parantamisesta. Tutkimuksessa käsitellään mm. ajokorttisäännöksiä, ylikuormitusta, ylinopeuksia ja teknisiä määräyksiä.

Talvinopeusrajoituksia ja niiden muutostarvetta eri päätiejaksoilla ministeriö arvioi yhdessä Tiehallinnon kanssa. Selvitys valmistuu 1. syyskuuta mennessä.

Ministeriö selvittää, millaisia vaikutuksia olisi pitkille perävaunuyhdistelmille säädettävällä talvikauden 70 km/h nopeusrajoituksella. Selvityksessä tarkastellaan rajoitusta, joka koskisi perävaunuyhdistelmiä marras-huhtikuun ajan. Selvitys valmistuu 1. syyskuuta mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää maaliskuussa, tulisiko Suomen lieventää vastustavaa kantaansa Euroopan komission ehdotukseen kiristää raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikasäädöksiä.

Ministeriö asettaa välittömästi työryhmän selvittämään kuljetusketjun vastuun toteuttamista autonkuljettajien työaikoja koskevan direktiivin panemiseksi täytäntöön.

Pitkän aikavälin toimenpiteissä määritellään mm. runkotiestö, jonka talvihoidon taso on erityisen korkea. Ajo- ja lepoaikojen valvontaa ja liikennesääntöjen noudattamista tehostetaan. Keliolosuhteiden ennakointiin kehitetään uutta tekniikkaa. Ajoneuvoteknisiä määräyksiä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Ministeriö seuraa suuronnettomuustutkinnan edistymistä ja selvittää välittömästi tutkinnan aikana ja sen valmistuttua, kuinka tulosten edellyttämät toimenpiteet on mahdollista toteuttaa.


Lisätietoja

liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303
kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322