null Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Ilmailuhallinnolta selvitystä Copterlinen valvonnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Ilmailuhallinnolta selvitystä Copterlinen valvonnasta

Tiedote 13.08.2008 14.27 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt Ilmailuhallinnolle kirjeen, jossa se pyytää selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin Ilmailuhallinto on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä Copterlinen valvonnassa esille tulleiden puutteiden valvonnassa.

Ministeriö viittaa kirjeessään Viron onnettomuustutkintakeskuksen julkaiseman tutkimusraportin tuloksiin. Raportissa arvioidaan syitä, minkä vuoksi Copterlinen helikopteri joutui onnettomuuteen vuonna 2005.

Tutkintaraportissa todetaan, että "Suomen ilmailuviranomaisen turvallisuusvalvonta ei ollut riittävää paljastamaan Copterlinen kaikkia vakavia turvallisuuspuutteita erityisesti huollon suhteen".

Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää Ilmailuhallintoa toimittamaan selvityksen viimeistään 8. syyskuuta.


Lisätietoja: ylitarkastaja Topi Sirén, puh. (09) 160 28457