Liikenne- ja viestintäministeriö selvitti hallinnonalansa liikelaitosten ja virastojen vaalirahoituksen

Tiedote 11.08.2009 15.07 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt hallinnonalansa virastojen ja liikelaitosten osallistumisen vaalirahoitukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastoista ja laitoksista vuonna 2006 ja sen jälkeen vain Varustamoliikelaitos on osallistunut puoluerahoitukseen yhdellä 500 euron lounasseminaarilipulla.

Tiedot perustuvat virastojen ja laitosten omiin ilmoituksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastoja ovat Viestintävirasto, Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Ilmatieteen laitos, Merenkulkulaitos, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto ja Ajoneuvohallintokeskus. Lisäksi LVM ohjaa Varustamoliikelaitoksen, Ilmailulaitoksen ja Luotsausliikelaitoksen toimintoja.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389