null Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 miljardia euroa

Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 miljardia euroa

Uutinen 14.08.2015 13.47 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 893 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1 648,2 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 60,8 milj. euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 536,8 milj. euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 395,3 milj. euroa ja tutkimukseen 44,3 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on tehty pääsääntöisesti valtiontalouden vuosien 2016-2019 vahvistettujen kehysten mukaisesti. Hallitusohjelmaan sisältyvät muutokset on otettu huomioon lukuun ottamatta toimintamenosäästöjä.

Valtiovarainministeriön ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2016 on pääosin ministeriön oman ehdotuksen mukainen.