null Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi seitsemän hakijaa

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi seitsemän hakijaa

Tiedote 08.02.2021 13.05 fi

Yleiskuva LVM

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön viran hakuaika päättyi 8.2.2021 klo 12.


Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Jalo Aminoff

Minna Kivimäki

Joni Kuokkanen

Piotr Lehtonen

Rami Metsäpelto

Harri Pursiainen

Kari Tuutti


Kansliapäällikön virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.6.2021 lukien.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön sekä sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategian suunnittelua ja toimeenpanoa sekä hallinnonalojen välistä yhteistyötä.


Lisätietoja:

ylijohtaja Juhapekka Ristola, p. 040 078 8530