null Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön virka haettavana

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön virka haettavana

Uutinen 02.09.2015 07.44 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana ministeriön kansliapäällikön virka 1.6.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi. Viran nykyisen haltijan viisivuotinen virkakausi päättyy 31.5.2016.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Tieto virkaa hakeneista on julkinen. Kaikkien hakijoiden nimet julkaistaan ministeriön internetsivuilla hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuilmoitus on luettavana Valtiolle.fi-palvelussa.