null Liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia – kuulemistilaisuus 16. huhtikuuta

Liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia – kuulemistilaisuus 16. huhtikuuta

Tiedote 14.04.2020 14.14 fi sv

Asfaltti sateessa ja auton renkaat (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu kiireellinen hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista.

Näitä muutoksia tarvitaan kansalaisten ja yritysten toiminnan helpottamiseksi ja kuljetusten toimimisen turvaamiseksi poikkeusoloissa. Esityksen tavoitteena on myös vähentää ihmisten tarvetta liikkua poikkeusolojen aikana ja siten hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä teknisluontoisia muutoksia tie- ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säädöksiin.

Muutokset koskevat esimerkiksi ammattipätevyyksien voimassaoloaikojen jatkamista, lääkärintodistusten toimittamista ajokortteja uusittaessa ja ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevia säännöksiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutokset olisivat voimassa muutamien kuukausien määräajan.

Hallituksen esitys on lyhyellä lausuntokierroksella, joka päättyy 15.4.

Kuulemistilaisuus hallituksen esityksestä järjestetään torstaina 16.4. klo 14 Skype-yhteydellä. Ilmoittautumiset 15.4. klo 14 mennessä Emma Ahoselle, emma.ahonen@lvm.fi.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja, hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367

hallitusneuvos Rita Linna, p. 0295 34 2559