Liikennealan maakuntauudistuslait lausuntokierrokselle

Tiedote 19.10.2018 10.55 fi sv

Syksyinen tie Lapissa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja laeista, joilla pantaisiin täytäntöön maakuntauudistus liikennealalla. Lakiluonnokset liittyvät hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirto valtiolta maakunnille, sekä eräiden tehtävien ja henkilöstön siirrot ELY-keskuksista Väylävirastoon ja Liikenteenohjausyhtiöön. Lausuntojen määräaika on 14.11.2018.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat vuoden 2020 lopussa ja maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Pääosa ELY-keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi.

Nyt lausuntokierrokselle lähetetyt lakiluonnokset koskevat toimivallan siirtoa - erityisesti tienpitoa, liikennejärjestelmäsuunnittelua ja julkisen henkilöliikenteen järjestämistä. Esitykseen sisältyvien palveluiden ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuoden 2021 alusta.

Maakunnat hoitaisivat jatkossa tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Väylävirasto toimisi edelleen tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä. Maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena.

Lait tukevat hallituksen säädösten sujuvoittamisen kärkihanketta, ja ne on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 14.11.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset lausuntopalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, 040 580 0894

hallitussihteeri Eeva Ovaska, 050 431 1354 (liikennejärjestelmä ja tienpito)

neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, 050 414 0330 (yksityistiet)

neuvotteleva virkamies Elina Immonen, 050 303 2686 (julkinen henkilöliikenne)