null Liikennehallinnon virastojen alueellistamisehdotusta puolletaan

Liikennehallinnon virastojen alueellistamisehdotusta puolletaan

Uutinen 07.04.2009 16.10 fi

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta liikennehallinnon virastojen organisoimisesta ja henkilöstön osittaisesta alueellistamisesta. 7. huhtikuuta kokoontunut ryhmä myös edellyttää, että alueellistettavien tehtävien määrä on lähempänä alueellistamistavoitteen ylärajaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinto on tarkoitus organisoida 1.1.2010 alkaen kahdeksi virastoksi: väylävirastoksi ja liikenteen turvallisuusvirastoksi. Ministeriö on asettanut 200-400 työpaikan alueellistamistavoitteen vuoteen 2015 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on sitoutunut hallitusohjelman mukaisesti jatkamaan valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista maan eri osiin. Hallituksen aiemman linjauksen mukaan alueellistamispäätöksiä tulee tällä hallituskaudella kohdentaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.