null Liikennehallinnon virastot aloittivat toimintansa

Liikennehallinnon virastot aloittivat toimintansa

Uutinen 01.01.2010 07.05 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon virastot yhdistyivät 1.1.2010 kahdeksi virastoksi, Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirastoksi.

Liikenneviraston toimialaan kuuluvat entiset Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon keskushallinnon tehtävät sekä Merenkulkulaitoksen tehtävät lukuun ottamatta meriturvallisuustehtäviä. Tiehallinnon tiepiirit siirtyivät elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksiin (ELY) vuoden 2010 alussa.

Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Viraston tehtävänä on huolehtia, että Suomessa on kansalaisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeita palveleva, toimiva ja turvallinen sekä energiatehokas ja ympäristöystävällinen liikennejärjestelmä.

Liikenteen turvallisuusviraston toimialaan kuuluvat entiset Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston tehtävät sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustehtävät.

Liikenteen turvallisuusvirasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka tehtävänä on edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja.