Liikennehallinnon virastouudistuksesta yksimielinen esitys

Uutinen 28.10.2008 12.53 fi

Liikennehallinnon virastojen uudelleen järjestämisestä on syntynyt yksimielinen esitys. Väliraportissa ehdotetaan Merenkulkulaitoksen väylätoimintojen, Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen yhdistämistä uudeksi väylävirastoksi ja Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston, Ilmailuhallinnon sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnon yhdistämistä uudeksi liikenteen turvallisuusvirastoksi.

Tarkoitus on, että uudet virastot aloittaisivat toimintansa vuoden 2010 alussa. Virastojen yhdistämisen selvitystyö perustuu Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Väliraportissa linjataan virastojen yhdistämisessä noudatettavat pääperiaatteet ja virastojen tehtävät.