null Liikenneinvestointien toteuttamista voidaan tehostaa talousarviomenettelyjä kehittämällä

Liikenneinvestointien toteuttamista voidaan tehostaa talousarviomenettelyjä kehittämällä

Uutinen 12.04.2012 12.13 fi

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on selvittänyt hallitusohjelmaan perustuneen toimeksiannon pohjalta edellytyksiä ns. uusien rahoitus- ja budjetointimallien hyödyntämiselle liikenneinvestoinneissa. Työryhmän raportissa todetaan, että liikenneinvestointien rahoittamiseen on käytössä jo useita erilaisia malleja kuten talousarviorahoitus, jälkirahoitus, elinkaarimallihankkeet sekä hyötyjä maksaa -rahoitus. Näitä malleja edelleen kehittämällä voidaan kuitenkin vielä tehostaa väyläinvestointien tarkoituksenmukaista toteuttamista.

Perinteisen talousarviorahoituksen kehittämiseksi työryhmä esittää useita toimenpiteitä, jotka joustavoittaisivat ja selkeyttäisivät edelleen talousarviomenettelyä, mutta eivät kuitenkaan vaarantaisi valtiontalouden menojen hallinnan edellytyksiä ja vakautta. Suora talousarviorahoitus tulee jatkossakin olemaan ensisijainen liikenneinvestointien rahoittamistapa.

Talousarviorahoituksen ohella voidaan käyttää muita rahoitustapoja, jos ne ovat valtion kannalta edullisempia kuin normaali talousarviorahoitus. Nämä rahoitusmallit eivät kuitenkaan sinänsä lisää liikenneinvestointeihin käytettävissä olevia voimavaroja.

Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuoren (VM) puheenjohdolla toimineessa työryhmässä oli jäseninä ministereiden erityisavustajia kaikista hallituspuolueista sekä virkamiehiä liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, valtioneuvoston kansliasta ja valtiovarainministeriöstä.