Takaisin

Liikennekaaresta yli 240 lausuntoa

Liikennekaaresta yli 240 lausuntoa

Uutinen 07.06.2016 09.49 fi

Busseja, raitiovaunuja, pakettiauto, taksi (Kuva: LVM)

Liikennekaaren luonnos oli lausuntokierroksella 18.4.-23.5. Lausuntoja saatiin erittäin paljon, yhteensä 242 kappaletta. Liikennekaari kiinnosti laajasti erilaisia ryhmiä. Eniten lausuntoja tuli etujärjestöiltä, muilta julkisilta toimijoilta, taksiyrityksiltä ja -etujärjestöiltä sekä kaupungeilta ja kunnilta.

Esitysluonnokseen erittäin myönteisesti suhtautuvia tahoja oli runsaasti. Osalla näistä lausunnonantajista oli ehdotuksiin joitakin tarkistus- tai selvennyspyyntöjä. Lisäksi oli useita tahoja, jotka suhtautuivat myönteisesti liikennekaaren ehdotuksiin muuten paitsi pienimuotoisen toiminnan vapauttamiseen toimilupavelvoitteesta.

Lausunnoista erottui myös erilaisia ryhmiä, jotka suhtautuivat hyvin kielteisesti joihinkin lähinnä omaan toimintaansa kohdistuviin yksittäisiin liikennekaaren ehdotuksiin.

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys liikennekaareksi eduskunnalle kesäkuussa 2016.

Liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön uudistuksella halutaan mm. edistää digitalisaatiota, tukea uusien palvelumallien syntymistä ja vastata paremmin liikenteen käyttäjien tarpeisiin. Liikennekaari helpottaisi markkinoiden toimivuutta ja liikennejärjestelmän eri osien yhteentoimivuutta.