Takaisin

Liikenneministeri Anu Vehviläinen liikenneturvallisuusalan ansiomitalien jakotilaisuudessa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen liikenneturvallisuusalan ansiomitalien jakotilaisuudessa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
Liikenneturvan järjestämä liikenneturvallisuusalan ansiomitalien jakotilaisuus 21.6.2007


Arvoisat ansiomitalien saajat, hyvät kuulijat

Juhlatilaisuudesta huolimatta koen, että meidän on nähtävä teemaamme liittyvät vaikeat ja surulliset asiat. Viime päivinä olemme toistuvasti kohdanneet murhenäytelmiä, joissa olemme menettäneet useita ihmishenkiä liikenteen uhreina.

Viime vuonna liikenteessä kuolleiden määrä oli maassamme 336 henkilöä. Tuo luku oli selvä parannus edellisiin vuosiin verrattuna. Ilo turvallisuuden paranemisesta on valitettavasti osoittautunut lyhytaikaiseksi. Kuluva vuosi on ollut kuukausi toisensa jälkeen viime vuotta synkempi. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme menettäneet liikenteessä noin 1900 ihmishenkeä. Samana aikana tuhannet ihmiset ovat loukkaantuneet vakavasti. Tämä on liikaa. Tarvitsemme lisää tehostettuja toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi.

Liikenneturvallisuustyölle on asetettu kunnianhimoinen tavoite. Kuolleiden määrä ei saisi tavoitteen mukaisesti olla yli 250 henkeä vuonna 2010. Tavoite ja sen saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet on kirjattu edellisen hallituksen laatimaan valtioneuvoston periaatepäätökseen liikenneturvallisuudesta.

Uutena liikenneministerinä olen sitoutunut jatkamaan turvallisuustyötä tehdyn periaatepäätöksen mukaan. Teen parhaani, että hallitus pitää turvallisuutta liikennepolitiikan keskeisenä tavoitteena. Turvallisuuden on kuuluttava automaattisesti liikennepolitiikan kaikille osa-alueille.

Liikenneturvallisuusohjelman toimeenpanoa on syytä jatkaa entistä voimakkaammin. Ministeriömme on käynnistänyt liikennepoliittisen selonteon laatimisen. Selonteossa linjataan hallituskauden ja sen ylittävän ajanjakson keskeiset liikennepoliittiset tavoitteet, painopistealueet ja resurssit. Liikenneturvallisuuden parantaminen on nostettu selonteossa yhdeksi kärkiasiaksi. Näin vahvistamme pohjaa kestävälle liikenneturvallisuustyölle.

Liikennemäärät teillä ovat kasvussa. Yksi vakavimmista maantieliikenteen turvallisuusongelmista on nokkakolarin riski kapeilla pääteillämme. Tiistaina Kiikalassa valtatie yhdellä tällainen onnettomuus tuhosi perhekuntaa kolmessa sukupolvessa. Yksi tehokas keino vähentää kohtaamisonnettomuuksia on rakentaa keskikaiteita pääteille. Keskikaiteiden rakentamisen nopeuttaminen tulee olla esillä myös liikennepoliittisessa selonteossa.

Alkoholi on suuri ongelma liikenteessä. Rattijuopumustapauksia on viime vuosina ollut yli 25 000. Viime aikoina on käyty keskustelua promillerajan alentamisesta. Promillerajan lasku yksinään ei ole riittävä toimenpide parantamaan liikenneturvallisuutta. Liikenteessä johtotähtenä tulee olla, että noudatamme täyden raittiuden periaatetta, alkoholi ja huumeet eivät kuulu lainkaan liikenteeseen.

Lisääntyneisiin rattijuopumuksiin voidaan puuttua mm. laajentamalla alkolukon käyttöä. Parhaillaan on käynnissä kolmivuotinen alkolukkokokeilu. Siinä rattijuopumuksesta tuomittu saa pitää ajo-oikeutensa, jos autoon asennetaan päihtyneenä ajon estävä alkolukko. Kokeilu päättyy ensi vuonna. Ministeriössä pohditaan järjestelmän jatkoa.

Tärkeää on myös edistää alkolukon vapaaehtoista käyttöä erityisesti ammattiliikenteessä. Koulukuljetuksissa on jo voimassa asetus, jossa suositellaan, että koulukuljetuksissa käytettävissä autoissa on alkolukko. Alkolukon käytöstä koulukuljetuksissa säädettiin LVM:n asetuksella, joka tuli voimaan viime vuoden elokuussa. Käyttö on suositusluonteinen ja tulee ajankohtaiseksi kuntien kilpailuttaessa seuraavan lukuvuoden koulukuljetuksia. Alkolukko on herättänyt kiinnostusta ja ammattiliikenteessä käytettävien alkolukkojen määrän uskotaan kasvavan merkittävästi.

Nyt on juuri alkamassa myös alkolukon vapaaehtoisen käytön pilotointitutkimus. Siinä on tarkoitus markkinoida alkolukkoa kuljetusten ja yritysten laatutekijänä ja samalla tutkia alkolukon käyttöön liittyviä kokemuksia ja mahdollisia käytön ongelmia.

On mahdollista, että alkolukko on tulevaisuudessa autojen vakiovarusteena. Uusissa kuorma- ja linja-autoissa alkolukko voisi olla vakiovaruste jo ensi vuosikymmenellä.

Automaattista liikennevalvontaa tulee lisätä vielä pääteillä. Periaatepäätöksen mukainen kilometrimäärä on kohta jo saavutettu. Poliisin toiminnan kehittyessä pystytään jatkamaan liikennevalvonnan tehostamista ja lisäämään myös valvontakontakteja.

Turvallisuustyötä tekevien organisaatioiden yhteistyö on tärkeää. Tässä työssä on valtakunnallisen tason lisäksi välttämätöntä, että alueellinen yhteistyö läänien ja kuntien tasolla on tehokasta. Liikenneturvallisuudessa meillä on pitkät perinteet yhteisestä ponnistelusta, ja te, hyvät mitalistit, olette erinomainen esimerkki tästä.

Tasoristeysonnettomuuksia on viime vuosina tapahtunut vuosittain noin viisikymmentä. Niissä on kuollut keskimäärin kahdeksan ihmistä vuodessa. Ratahallintokeskus ja tiehallinto valmistelevat parhaillaan uutta tasoristeysohjelmaa turvallisuusongelmien poistamiseksi. Suunnitelma valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä.

Liikenneturvallisuuden kannalta ikääntyminen asettaa monia vaatimuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö on keväällä asettanut työryhmän valmistelemaan iäkäsohjelmaa. Tavoitteena on kokonaisohjelman valmistelu turvallisuuden parantamiseksi huomioiden iäkkäiden liikkumismahdollisuuksien säilyttäminen. Iäkkäiden erityistarpeet ja - ominaisuudet arvioidaan eri tienkäyttäjäryhmissä, niin kuljettajina, pyöräilijöinä kuin jalankulkijoinakin.

Lapsemme kohtaavat liikenteen vaarat ja turvattomuuden koulumatkoilla ja vapaa-aikana. Vanhempina joudumme jatkuvasti kantamaan huolta lasten ja nuorten liikkumisesta. Huolet kasvavat, kun lapset varttuvat ja tulevat siihen ikään, että he saavat käyttöönsä mopot, moottoripyörät ja autot.

Hyvä aihealue paikalliselle ja alueelliselle liikenneturvallisuustyölle on lasten ja nuorten turvallisuuden parantaminen. Vanhempien ja koulun yhteistyö lasten arkipäivän matkojen turvaamiseksi on tärkeä tavoite. Kodin ja koulun vastuu kasvattaa lapsista vastuullisia kulkijoita liikenteessä on tärkeää.


Hyvät kuulijat, arvoisat mitalien saajat,
Traffic safety professionals and award winners,

Over the years you have shown motivation and determination to work for safety in traffic. Your contributions have saved lives and prevented suffering. I hope that the award will also encourage you to continue.

I want to congratulate the traffic safety award winners and wish you the very best in your important work.

Te, arvoisat ansiomitaleiden saajat, olette halunneet ja jaksaneet tehdä tätä arvokasta työtä vuosien ajan. Teidän työnne ansiosta ihmishenkiä ja kärsimyksiä on säästetty. Toivottavasti ansiomitali osaltaan kannustaa teitä jatkamaan arvokasta työtänne.

Toivon kaikille liikenneturvallisuusalan ansiomitalin saajille onnea ja menestystä sekä voimia tärkeään turvallisuustyöhön.