Takaisin

Liikenneministeri Anu Vehviläinen Naantalin satamassa eritasoliittymän vihkiäisissä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen Naantalin satamassa eritasoliittymän vihkiäisissä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen Naantalin satamassa eritasoliittymän vihkiäisissä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
Naantalin satamayhteyden ja Vanton - Luolalan eritasoliittymän vihkiäistilaisuus 23.10.2007

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat!

On ilo olla viettämässä E 18 tien Suomen osuuden länsipäässä juhlaa Naantalin kaupungin kanssa.

Yhteydet Naantalin satamasta päätieverkolle parantuvat jo tällä ratkaisulla. Yhteydet länsirannikolta pääkaupunkiseudulle vahvistuvat vielä olennaisemmin vuoden päästä, kun elinkaarimallilla toteutettava E 18 tien osuus Muurla - Lohja otetaan käyttöön. Ensi syksynä toteutetaan myös Naantalin meriväylän parannushankkeen viimeiset osuudet. Pohjolan kolmioon kuuluvan Suomen osuuden läntisimmät osat ovat siis valmistumassa, mutta Kaakkois-Suomessa on vielä paljon tehtävää, jotta liikenne voisi sujua siellä turvallisesti ja joustavasti ilman jonoja ja liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Naantalin satama on kuljetusten tonnimäärillä mitaten maan kolmanneksi suurin kunnallinen satama Helsingin ja Kotkan jälkeen. Vuoden 2006 kokonaisliikenne sataman kautta oli lähes 7,15 miljoonaan tonnia ja ennusteiden mukaan kokonaistavaraliikenne voi muutaman vuoden päästä olla yli 8 miljoonaa tonnia.
Satama ei ole muusta liikennejärjestelmästä erillinen kokonaisuus, vaan se tarvitsee toimivat yhteydet ja väylät sekä maalla että merellä. Naantalin kaupunki on rakennuttanut katuosuutena Satamatien. Tiepiiri on puolestaan rakennuttanut Vanton eritasoliittymän.

Hyvät kuulijat,

Viime hallituskaudella Suomessa alettiin kiinnittää huomiota laajemmin liikennepolitiikan pitkäjänteistämiseen. Edellisen hallituksen ministerityöryhmä laati liikennehankkeiden investointiohjelman, joka sisälsi sekä isoja kehittämishankkeita että liikenneväylien kunnossapidon tehostamiseksi erilaisia teemahankkeita.
Yksi teemahankkeista koski satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittämistä. Juuri tämän teeman puitteissa on voitu rakentaa Vanton eritasoristeys. Myös Rauman sataman tieliikenneyhteyksiä parannetaan samanlaisen teemahankkeen myötä.
Matti Vanhasen II hallitus jatkaa työtä liikennepolitiikan pitkäjänteistämiseksi. Parhaillaan valmistellaan johdollani hallituksen liikennepoliittista selontekoa. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa.

Selonteon yksi isoimpia kysymyksiä on perustienpidon ja uusien isojen infrahankkeiden välinen suhde. Minkä verran panostamme perustienpitoon, -siis myös alempiasteisen tiestön kuntoon-, ja minkä verran avataan rahoitusta uusille infrahankkeille, tätä joudumme pohtimaan tulevina kuukausina niin vetämässäni ministerityöryhmässä kuin eduskunnassakin.


Koska olemme Varsinais-Suomessa, haluan ottaa esille Saaristomeren alueelle tärkeän asian eli saaristoliikenteen. Hallitusohjelmassa mainitaan, että saaristoliikenteen lauttojen ja yhteysalusten palvelut turvataan vähintään nykytasolla.

Kiireellisin asia on sekä yhteysalus- että maantielauttakaluston uusiminen. Uusimiseen valmistaudutaan varaamalla aiheeseen aikanaan rahaa ja valtuudet. Päätös kaluston uusimisesta ja tehtävästä investointiohjelmasta kytketään osaksi liikennepoliittista selontekoa. Merenkulkulaitoksessa valmistaudutaan määrittelemään yhteysalusliikenteen palvelutaso. Tiehallinto on vastaavan määrittelyn jo tehnyt maantielauttojen osalta.

Yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen kaluston uusimisen kustannukset ovat tämän hetken arvion mukaan yhteensä noin 160 miljoonaa € seuraavien kymmenen vuoden aikana. Lauttakaluston uusiminen aiheuttaa kustannuksia myös laituri- ja rantainfrastruktuuriin. Tarkoitus on, että Tiehallinto ja Merenkulkulaitos käynnistävät selonteon käsittelyn jälkeen yhteistyönä kilpailuttamisohjelman laatimisen ja hankintamallina olisivat kokonaispalvelu-urakat, joissa tarjoajilta edellytetään uudet tai uudenveroiset alukset.


Arvoisat kuulijat,

Meillä on oikeutetusti nyt juhlan hetki tänään täällä Naantalissa. Valtiovallan puolesta kiitän Naantalin kaupunkia hyvästä yhteistyöstä satamayhteyden kehittämisessä. Samoin esitän parhaat kiitokset kaikille hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneille.