Takaisin

Liikenneministeri Anu Vehviläinen Vuosaaren tietunnelin avajaisissa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen Vuosaaren tietunnelin avajaisissa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen Vuosaaren tietunnelin avajaisissa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
Vuosaaren tietunnelin avajaiset 9.10.2007


Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat

Vuosaaren satamahanke on ollut monella tapaa poikkeuksellinen ja opettavainen hanke. Hanke toimi suunnittelu- ja valmisteluvaiheessaan eräänlaisena ladunavaajana uudistuneiden ympäristölakien ja säännösten soveltamisessa. Pitkästä prosessista huolimatta alamme olla maalissa.

Satamahanke on kaikilla mittareilla mitattuna merkittävä valtakunnallinen hanke. Sen vaikutukset ulottuvat laajalti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle koko Suomeen. Seudun liikennejärjestelmään uuden sataman sijoittumisella Vuosaareen on suuri vaikutus.

Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus Helsingin keskustassa paranee, kun päivittäiset, runsaat 3000 rekkaa poistuu katuverkolta ja Kehä I:n länsipäästä. Liikenne siirtyy raskaalle liikenteelle paremmin soveltuvalle Kehä III:lle. Toki on nähtävä, että silläkin väylällä on ajoittain ahdasta ja sataman tuleva liikenne lisää ruuhkia. Tarvitsemmekin Kehä III turvallisuuden ja välityskyvyn parantamiseksi pian ratkaisuja.

Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien suunnitteluvaiheessa tutkittiin useita linjausvaihtoehtoja tielle ja radalle. Selvitysten ja vertailujen perusteella päädyttiin lopulta tunneliratkaisuihin. Tunneloidut liikenneväylät vähentävät liikenteen haittavaikutuksia ympäristöön. Tunnelin avulla voidaan turvata yläpuolella olevan Porvarinlahden lintujen suojelualueen ja Natura 2000 alueen suojeluarvojen pysyvyys. Asialla on myös kääntöpuolensa, sillä tunnelit ovat investointeina arvokkaita ratkaisuja.

Hyvät kuulijat,

Vuosaaren satamahanke on hahmotettava osana kokonaisvaltaista liikennejärjestelmän kehittämistä. Meidän tulee nähdä satamakeskus tärkeänä osana Suomen logistista järjestelmää.

Hallitus antaa ensi vuoden alussa eduskunnalle liikennepoliittisen selonteon.
Selonteolla haemme vastauksia liikennepolitiikan isoihin kysymyksiin. Ensinnäkin siihen, miten parannamme Suomen elinkeinoelämän logistista kilpailukykyä. Toiseksi siihen, miten turvaamme kansalaisten turvallisen arjen liikkuminen. Emme myöskään voi sivuuttaa ilmaston muutosta; meidän on haettava vastauksia siihen, miten liikennesektori vastaa ilmaston muutoksen haasteeseen.

Selonteossa ratkaisemme tämän vaalikauden uudet liikenneinvestoinnit. Lisäksi selonteko sisältää liikennehankkeiden suunnitteluohjelman aina tuonne vuoteen 2020 saakka.

Selonteon tavoitteena on liikennepolitiikan ja investointipolitiikan pitkäjänteistäminen. Liikennehankkeiden suunnittelun aikajänne ideasta toteutukseen voi olla jopa parikymmentä vuotta. Päätöksenteon aikajänne tulisi suhteuttaa tähän. On välttämätöntä, että vuotuisista, yksittäisiä hankkeita koskevista päätöksistä siirrytään laajempia kokonaisuuksia koskeviin päätöksiin. Hyvä esimerkki tällaisesta laajemmasta kokonaisuudesta on hallitusohjelmaan kirjattu yhteysvälikohtainen päätös Helsinki - Vaalimaa -moottoritiestä. Pitkien yhteysvälien suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena on tarkoituksenmukaista, koska yhteysväli voidaan mittakaavaetujen ansiosta toteuttaa edullisemmin. Suurena kokonaisuutena toteutettaessa myös rakennusteknisille ja rahoitukseen liittyville innovaatioille jää enemmän tilaa.

Selonteossa linjataan myös budjettirahoitusta täydentävien rahoitusmallien käyttökelpoisuutta liikenneinvestointeihin. Tätä tarkoitusta varten asetin syyskuussa valtiosihteeri Raimo Sailaksen selvittämään vaihtoehtoisten rahoitusmallien, kuten esimerkiksi elinkaarimallin ja erityyppisten tie- ja liikennerahastojen, käyttökelpoisuutta liikennehankkeiden rahoittamiseen.

Arvoisa juhlayleisö,

Lämpimät kiitokseni kaikille Vuosaaren tunnelihankkeeseen sen eri vaiheissa osallistuneille! Toivokaamme, että Vuosaaren satamaprojekti etenee loppuun asti myönteisissä merkeissä.