null Liikenneministeri Kyllönen: Suomen merenkulku tarvitsee strategian

Liikenneministeri Kyllönen: Suomen merenkulku tarvitsee strategian

Tiedote 09.02.2012 10.53 fi

- Olen käynnistänyt Suomeen merenkulun strategian laadinnan, sanoi Merja Kyllönen kertoi puhuessaan Logistiikkaseminaari 2012 -tapahtumassa.

Merenkulkustrategiassa on muiden muassa otettava kantaa väylämaksujärjestelmään, jäänmurtojärjestelmään, satamapolitiikkaan sekä siihen, miten sopeudumme laivaliikenteen kiristyviin rikkipäästörajoituksiin.

- Väylämaksujärjestelmän hinnoittelua on muutettava ja koko järjestelmän toimivuus on punnittava uudelleen. Nykyinen väylämaksujärjestelmä perustuu 100-prosenttiseen kustannusvastaavuuteen. Kauppalaivat ja risteilyalukset kustantavat väylämaksuilla menot, jotka valtiolle väylänpidosta aiheutuvat. Maksut uhkaavat nykyjärjestelmällä karata käsistä, kun uusia jäänmurtajia hankintaan. Maksuissa huomioidaan jäänmurtajien pääomakustannukset, joten jokaisen uuden jäänmurtajan hankinta lisää kymmenen miljoonaa väylämaksujen korotustarpeita, ministeri Kyllönen muistutti.

- Tämän vuoden aikana tehdään päätös uuden jäänmurtajan hankkimisesta. Osana merenkulun strategiaa on mietittävä, millaiseen järjestelmään jäänmurtajaa ollaan hankkimassa.

Ministeri Kyllönen toivoo, että merenkulunstrategiassa käsitellään myös satamapolitiikkaa.
- Suomessa ei ole satamapolitiikkaa, vaan se koostuu kuudenkymmenen eri sataman erillisistä päätöksistä. Satamakeskustelu kääntyy Suomessa valitettavasti aina satamien määrään, vaikka kyse on logistiikan tehostamista. Satamat kuuluvat kuntien ja yksityisten yritysten toimivaltaan, eikä valtio ole siihen puuttumassa. Markkinat ratkaisevat ja elinkeinoelämä valitsee itse, minkä satamien kautta tuotteensa kuljettaa.

- Valtio käyttää infrastruktuurin rakentamiseen verovaroja, joten sillä on velvollisuus ohjata liikennejärjestelmän kehittämistä. Valtio määrittelee, mihin satamiin sillä on tulevaisuudessa resursseja rakentaa hyvätasoiset liikenneyhteydet. Elinkeinoelämä varmaankin vuorostaan keskittäisi kuljetuksiaan näihin satamiin eli markkinat lopulta ratkaisevat.

- Vaikka kuljetustoiminta ja koko logistiikka tarvitsevat kilpailua, voidaan satamien välille luoda nykyistä selvempi työnjako, ministeri Kyllönen muistutti.

Merenkulun strategian laadintaan on pyydetty myös muita ministeriöitä mukaan. Tarkoitus on kuulla laajasti alan toimijoita ja elinkeinoelämää.

Lisätietoja: Erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 0400 165 004