Liikenneministeri: Pitkäjänteinen liikennepolitiikka vaatii pitäviä kustannusarvioita

Tiedote 21.11.2007 10.51 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen katsoo, että väylähankkeiden kustannusarvioiden pitävyys on tärkeä askel kohti pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa.

- Valtuuksien ylitykset haittaavat liikennehankkeiden toteutusta ja hankeohjelmien pitkäjänteistä suunnittelua. Sopimusvaltuuden ylitys edellyttää aina uutta budjettikäsittelyä eduskunnassa. Valtuuden ylitys voi lykätä hanketta tai jopa johtaa sen karsimiseen, liikenneministeri totesi ottaessaan vastaan selvitysmies Jorma Haapamäen ehdotukset. Haapamäki on selvittänyt väylien kustannusarvioiden ylityksiä ministeriön toimeksiannosta.

Vehviläisen mukaan selvitysmiehen ehdotukset muuttaa valtion budjetointikäytäntöä ovat hyviä, mutta vaativat lisävalmisteluja ja keskusteluja valtiovarainministeriön kanssa.
Osa ehdotuksista otetaan jatkokäsittelyyn liikenne- ja viestintäministeriössä.
- Ministeriö keskustelee Tiehallinnon kanssa sen toiminnan kehittämisestä.
Suhdanne- ja kilpailutilanteen yhteensovitettua seurantaa ja ennakointia voidaan
kehittää väylävirastojen kesken sekä yhteistyössä koko alan kanssa.

Selvitysmies suosittaa, että väylätuotantoon kehitetään uusia rahoitus- ja omistusmuotoja.
- Osana liikennepoliittisen selontekovalmistelua olen asettanut valtiosihteeri Raimo Sailaksen arvioimaan budjettirahoitusta täydentävien rahoitusmuotojen käyttökelpoisuutta väyläinvestoinneissa. Väylätuotannon uudet omistusmuodot on kiinnostava ehdotus, joka kuuluu pitkän tähtäyksen työkalupakkiin, Vehviläinen sanoi.

Vehviläinen korosti, että nykytilanne on kestämätön sekä valtion taloudenpidon että liikennepolitiikan näkökulmasta.

- Kustannusarvioiden ylitykset 20:lla, jopa 60:llä prosentilla osoittavat, ettei kustannustenhallintamenettely toimi. Ero tilaajan kustannusarvion ja palveluntuottajan tarjoaman urakkahinnan välillä eivät voi venyä noin suureksi.


Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581030