null Liikenneministeri Vehviläinen: 141 miljoonan elvytyspaketti liikenteelle

Liikenneministeri Vehviläinen: 141 miljoonan elvytyspaketti liikenteelle

Tiedote 30.01.2009 13.00 fi sv

Hallituksen tänään julkistamassa vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitetaan liikenteelle 141 miljoonaa euroa. Hallitus osoittaa perustienpitoon 50 miljoonaa euroa lisää. Perusradanpitoon tulee lisäystä 21,5 miljoonaa euroa.

Hankkeilla työllistetään ja edistetään talouden ja yrityksien myönteistä kehitystä.
- Lisärahoitus tukee hyvin liikennepoliittisia tavoitteitamme, liikenneturvallisuus paranee ja useat maakunnat saavat merkittäviä hankkeita, linjaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Liikenteen elvytysohjelma on kohdistettu välittömästi käynnistettäviin ja työllistäviin hankkeisiin. Tällaisia hankkeita ovat kaikki perusväylänpidon työt eli siltojen korjaukset, kevyen liikenteen väylät, liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet, perusradanpito, väylien syventämiset ja lentoasemien kehittämishankkeet.

Perustienpidon rahoitus kohdentuu siltarakentamiseen, alueellisiin investointeihin, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen sujuvuuden parantamiseen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.

Hankkeita on kaikkiaan 70 ja ne jakaantuvat tasapuolisesti kaikkialle Suomeen. Perustienpidon hankkeista voi mainita mm. Tönölänsalmen sillan peruskorjauksen Kuhmossa (3,0 milj.), Vt4 parannuksen Hirvaskankaan kohdalla Äänekoskella (5,5 milj.) ja Kt45 Tuusulanväylä Käpylä-Kulomäentie Helsingissä (5,5 milj.).

Perusradanpidon lisärahoituksella toteutetaan mm. Kokemäki-Tampere välisen rataosuuden akselipainojen korottaminen 25 tonniin (7 milj.), kunnostetaan Kokkola-Ykspihlajan ratapihan järjestelyitä (7 milj.) ja korjataan Kotolahden ratapihaa Kotkassa (8 milj.). Hankkeet ovat metsä, metalli -ja kaivannaisteollisuudelle tärkeitä kuljetusreittien osia.

Suurista kehittämiskohteista aikaistetaan neljää: Vt14 Savonlinnan keskusta, Kt51 Kivenlahti-Kirkkonummi, Vt5 Päiväranta-Vuorela (Kallan sillat) ja Vt6 Joensuun kohta. Niiden käynnistämiseen käytetään tänä vuonna 8 miljoonaa euroa. Näiden hankkeiden valtuus on 230 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti lisätalousarviossaan Oulun ja Helsinki-Vantaan lentoasemien merkittävistä kehittämisinvestoinneista. Investoinneilla huolehditaan elinkeinoelämän ja kansalaisten toimivista ja tehokkaista lentoyhteyksistä. Oulun lentoaseman laajennus on suuruudeltaan 21 miljoonaa euroa ja Helsinki-Vantaan lentoaseman hanke 23,9 miljoonan suuruinen.

Seinäjoki-Oulu välisen rataosuuden perusparannus saa VR:n rahoitusosuuden kautta 40 miljoonaa euroa. Näin Seinäjoki-Oulu välinen perusparannushanke jatkuu keskeytymättömänä.

Vesiväylistä Porin Mäntyluodon meriväylä saa 9,2 miljoonaa euroa investointirahaa. Hankkeen aloittamiseen osoitetaan tälle vuodelle 3 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttamisessa on mukana Porin kaupunki.

Ilmatieteen laitoksen Sodankylän satelliittiasemaa vahvistetaan 3,2 miljoonaa euron investoinnilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan elvytystoimet on nähtävissä kokonaisuudessa ministeriön nettisivuilla www.lvm.fi.


Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030
Ylijohtaja Juhani Tervala, 050 5527260