null Liikenneministeri Vehviläinen: Liikenteen vihreä verouudistus liikkeelle

Liikenneministeri Vehviläinen: Liikenteen vihreä verouudistus liikkeelle

Tiedote 14.02.2009 08.00 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen haluaa avata keskustelun liikenteen vihreästä verouudistuksesta. Hän toivoo, että valtiovarainministeriön asettama verotyöryhmä ottaa liikenteen verouudistuksen asialistalleen. Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen työryhmä selvittää parhaillaan verotuksen tasoa ja tehokkaampaa sekä oikeudenmukaisempaa verotusta.

- Liikenteen verotuksen painospiste tulee siirtää hankinnan ja omistamisen verottamisesta käytön verottamiseen. Tähän päästään luopumalla asteittain ja hallitusti nykyisestä auto- ja ajoneuvoverotuksesta ja siirtymällä ajan, paikan ja ajoneuvojen päästöjen määrittämään kilometripohjaiseen maksuun, sanoo Vehviläinen.

Vehviläisen mielestä uudistuksella ohjattaisiin liikennettä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan ja lisättäisiin joukkoliikenteen käyttöä erityisesti siellä, missä on jo olemassa hyvä joukkoliikenteen tarjonta. Sen sijaan alueella, missä oman auton käyttö on välttämätöntä mm. työ- ja asiointitarpeen vuoksi, maksurasitus ei saa nousta nykyisestä. Liikenneministerin mukaan uudistus tulisi toteuttaa siten, ettei ammattiliikenteen ja raskaan liikenteen kilpailukyky kärsi ja alan verorasitus lisäänny.

- Suomen autoverotusta uudistettiin vuoden 2008 alussa siten, että henkilöautojen autoveroprosentti porrastettiin vastaamaan auton ominaispäästöjä. Tämä oli hyvä alku liikenteen vihreälle verouudistukselle. Uudistusta tulisi jatkaa radikaalimpaan suuntaan viime vuonna hyväksytyn liikennepoliittisen selonteon hahmottelemalla tiellä. Selonteon kannanoton mukaan Suomessa luodaan valmiudet paikannukseen perustuvan tienkäyttömaksun käyttöönottoon tulevalla vuosikymmenellä. Muistutan, että tuleva vuosikymmen on menossa jo vuoden päästä, Vehviläinen toteaa.

Vehviläinen pitää realistisena, että kilometripohjaisen maksun käyttöönotto tulisi tapahtumaan portaittain ja voisi olla voimassa koko laajuudessaan tulevan vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Ajoneuvoissa on uutta tieto- ja viestintätekniikkaa koko ajan enemmän, jolloin uuden maksujärjestelmän käyttöönotto tulee kustannuksiltaan kohtuullisiksi ja mahdolliseksi toteuttaa.

Hollanti ottaa vuonna 2016 ensimmäisenä maana maailmassa asteittain käyttöön järjestelmän, jossa autoilun kiinteät verot eli omistamiseen liittyvät verot korvataan kilometrimaksulla. Polttoainevero jää entiselleen. Vuonna 2016 Hollannissa on tarkoitus olla käytössä koko tieverkon kattava satelliittipaikannukseen perustuva kilometriperusteinen tienkäyttömaksu kaikille ajoneuvoille. Maksua tullaan porrastamaan ajan, paikan ja ajoneuvojen päästöjen mukaan.

Liikenteeltä kerätään Suomessa kokonaisuudessaan veroja liki 7 miljardin euron edestä. Ne muodostuvat autoverosta, ajoneuvoverosta, polttoaineverosta, liikenne- ja autovakuutusmaksujen verosta ja autojen arvonlisäveroista sekä niiden osista ja huolto sekä korjaustöistä.


Lisätietoja:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030