null Liikenneministeri Vehviläinen Seinäjoella: Lentokenttäverkosto on alueiden yritystoiminnan elinehto

Liikenneministeri Vehviläinen Seinäjoella: Lentokenttäverkosto on alueiden yritystoiminnan elinehto

Tiedote 14.08.2009 10.00 fi

Käynnissä oleva taantuma on vaikuttanut lentoliikenteen kysyntään. Kotimaan lentoliikenne on vähentynyt alku vuoden aikana lähes 13 prosenttia. Viime aikoina on vahvasti noussut esille lentoasemamaksujen taso, joka on enimmillään jopa 18 prosenttia lentoyhtiön koko kustannusrakenteesta.

- Tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa valtion on pohdittava mahdollisia keinoja, joilla turvataan kattava lentoliikenne maakuntiin. Ilmailulaitos Finavian omistajana valtion on tarpeellista selvittää laitoksen kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehitystoimia. Eräs keino voisi olla väliaikainen Finavian voitontuloutusvaateen alentaminen, liikenneministeri Vehviläinen sanoo.

- Tällä hetkellä lentoyhtiöt maksavat 4,51 euroa turvallisuusmaksua jokaisesta matkustajasta. Turvakustannukset ovat erityisesti pienillä koneilla lentäville yhtiöille suuri kustannuserä, toteaa ministeri Vehviläinen.

- Kotimainen lentoliiketoiminta tukee alueiden kilpailukykyä ja yritysten toimintaa. Siksi kansallisen lentoliikenteen ja lentoasemaverkoston ylläpito on ensiarvoisen tärkeää ja siitä on pidettävä kiinni, linjaa ministeri Vehviläinen.

- Myös eduskunta on linjannut, että laaja 25 lentokentän verkosto on tarpeellinen. Tulevaisuudessa on syytä tarkastella myös mahdollisuutta ottaa seinäjoki osaksi valtion lentoasemaverkkoa, ministeri Vehviläinen jatkaa.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030