Liikenneministeri Vehviläinen: Suomen erityisolosuhteet huomioon EU:n energia- ja ilmastopaketissa

Tiedote 29.11.2007 12.12 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen tapasi Brysselissä 29. marraskuuta
liikennekomissaari, komission varapuheenjohtaja, Jacques Barrot'n EU:n liikenneministerien kokouksen yhteydessä.

Vehviläinen ja Barrot keskustelivat kahdenvälisessä tapaamisessa Suomen ja Venäjän rajaliikenteen kehittämisestä ja ilmastomuutoksen vaikutuksista liikennepolitiikkaan.

Vehviläinen kiinnitti keskusteluissa erityistä huomiota tammikuussa Euroopan komissiolta tulevaan energia- ja ympäristöpakettiin. - On selvää, että päästökauppasektorin ulkopuolisten alojen, kuten liikenteen tulee kantaa oma vastuunsa yhteisestä tavoitteesta vähentää päästöjä, hän totesi.

- Kun tehdään päätöksiä liikennepäästöjen vähentämisestä Suomessa, tulee samalla ottaa huomioon maamme erityisolosuhteet eli harva asutus, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto. Komission suunnasta on tullut esiin, että päästöjen vähentämistavoitteissa painotettaisiin kaavamaisesti bruttokansantuotetta. Se olisi epäedullista mm. Suomelle. On tärkeää, että kansalliset erityisolosuhteet otetaan huomiooon, kun asetetaan tavoitteita, Vehviläinen painotti.

Komissio antaa 23. tammikuuta energia- ja ympäristöpaketin, jossa linjataan kunkin jäsenmaan päästöjen vähentämistavoitteet. Sen yhteydessä käsitellään myös keinoja, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään.Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581030