Takaisin

Liikenneministerineuvosto ratkaisuun raskaan tavaraliikenteen tietulleista

Liikenneministerineuvosto ratkaisuun raskaan tavaraliikenteen tietulleista

Tiedote 21.04.2005 16.58 fi

Euroopan unionin liikenneministerineuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen maanteiden raskaan tavaraliikenteen tietulleista. Neuvosto käsitteli asiaa neljättä kertaa.
Päätöksellä saatiin aikaan kaikkia jäsenvaltioita koskettavat yhteiset periaatteet tullien keräämisperusteista, soveltamisalasta ja tullimaksujen käytöstä.

Jäsenmaat hyväksyivät puheenjohtajamaa Luxemburgin tekemän esityksen selvällä määräenemmistöllä. Direktiiviehdotus kehittyi neuvotteluiden aikana syrjäisten valtioiden kannalta huonompaan suuntaan.

Puheenjohtaja sai kuitenkin ehdotuksensa taakse riittävän kannatuksen. Suomen kannalla ei enää ollut ratkaisuun vaikutusta, jolloin Suomi pidättäytyi äänestämästä.
Puheenvuorossaan Suomi korosti, että koska yhteisistä tullien laskentaperiaatteista ei voida sitovasti sopia, olisi tullut olla tiedot tietullien kustannustekijöistä olla avoimet ja kaikkien jäsenmaiden helposti käytettävissä.

Puheenjohtajan ehdotus sisälsi uutena elementtinä mahdollisuuden myöntää säännöllisille käyttäjille alennusta. Suomi piti tätä muiden maiden liikenteenharjoittajia syrjivänä ja vastusti ehdotusta. Ministerineuvoston käsittelyssä puheenjohtajan ehdottama 12 %:n maksimialennus kuitenkin nousi edelleen.

Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Perttu Puro.

Direktiivi ei velvoita ottamaan Suomessa käyttöön tietulleja, vaan se jää kansallisesti päätettäväksi. Jos Suomessa otetaan joskus tietullit käyttöön, niiden on noudatettava direktiivin suuntaviivoja.

Tietullidirektiivi menee seuraavaksi Euroopan parlamentin käsittelyyn toiselle lausuntokierrokselle. Sovittelu parlamentin kanssa on odotettavissa Itävallan puheenjohtajakaudella alkuvuodesta 2006 ja direktiivi voisi tulla voimaan vuoden 2008 aikana.

Lisätietoja: liikenneneuvos Lassi Hilska, 040 543 6573