null Liikennepalvelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin muutoksia

Liikennepalvelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin muutoksia

Tiedote 21.08.2020 11.44 fi sv en

Lakipykälät (Kuva: Shutterstock)

Liikennepalvelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin ehdotetaan useita muutoksia, joista osa on teknisiä. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ehdotuksista lausuntoja viimeistään 11. syyskuuta 2020.

Muutoksilla on tarkoitus muun muassa täsmentää laivaväen pätevyyksiä, säätää Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymispäätösten yleisestä muutoksenhakumenettelystä sekä tarkentaa valtionavustuksia ja hankintoja koskevia säännöksiä. Lisäksi säädettäisiin eräistä meri-, joukko- ja taksiliikennettä koskevista keinoista varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin.

Julkisia hankintoja koskevilla muutoksilla pyritään selkeyttämään palvelusopimusasetuksen ja hankintalain soveltamista. Valtionrahoituksen käytön ja valvonnan tehostamiseksi maksatukseen, valvontaan ja takaisinperintään liittyvät tehtävät ehdotetaan siirrettäviksi ELY-keskuksilta KEHA-keskukselle, eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle.

Jatkossa Liikenne- ja viestintäviraston puolesta liikkumisen tietopalvelun (Liikkumispalvelukatalogi, NAP) ylläpidon ja tuottamisen palveluja voisi tuottaa liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy.

Liikennepalvelulakiin ja laivaväkilakiin ehdotetuilla muutoksilla saatettaisiin lisäksi voimaan sisävesien ammattipätevyysdirektiivi sekä merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin muutokset.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 11.9.2020. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916