Takaisin

Liikennepolitiikan taloudellisia vaikutuksia arvioidaan laajassa tutkimusohjelmassa

Liikennepolitiikan taloudellisia vaikutuksia arvioidaan laajassa tutkimusohjelmassa

Tiedote 17.09.2004 10.27 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat aloittaneet laajan liikenneinfrastruktuurin ja logistiikkajärjestelmän vaikutuksia tutkivan ohjelman. Sen tavoitteena on selvittää liikennepolitiikan taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia aikaisempaa paremmin ja toimia näin erityisesti investointiohjelmien vaikutusarvioinnin tukena. Ohjelma on 3,5-vuotinen ja rahoitus 550 000 euroa.

Tutkimusohjelmassa selvitetään liikenneverkkopääoman ja taloudellisen kasvun välisiä yhteyksiä ja markkinamekanismien käyttöä liikenneväyläpalvelujen ohjauksessa, arvioidaan liikennepolitiikan alueellisia vaikutuksia ja tarkastellaan uusia rahoitusmalleja.

Ohjelman esiselvityksessä on tutkittu, miten liikenneväylien ylläpitoa ja kehittämistä linjanneen ministeriryhmän esittämät hankkeet vaikuttaisivat liikenteen tehostumisen kautta kansantuotteen kasvuun.

Ministerityöryhmän vuosille 2004-2007 suunnittelemien väylähankkeiden kustannukset ovat 1,28 miljardia euroa. Niiden toteuttamisen vaikutus kansantuotteeseen olisi selvitysten mukaan vuoden 2010 vaiheilla noin 230 miljoonaa euroa vuodessa. Jos tämä vaikutus jaetaan 30 vuoden ajalle, väylähankkeiden kokonaisvaikutus olisi investointiin verrattuna noin 2,5-kertainen, nykyarvona noin 3,5 miljardia euroa. Lisäksi tulisivat väylien rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset. Vuosille 2008-2013 suunniteltujen hankkeiden kustannukset ovat 2,164 miljardia euroa. Niiden toteuttaminen nostaisi vaikutuksen 7,6 miljardiin euroon 30 vuoden aikana.

Ohjelman esiselvitys julkaistaan VATT:n Internet-sivuilla www.vatt.fi.

Lisätietoja:
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
yli-insinööri Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574, 0400 438 520
ohjelmajohtaja Erkki Siivonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, puh. (09) 703 2905, 050 1826
tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, puh. (09) 703 2961, 050 380 1416