Takaisin

Liikennerahaa lisäbudjetissa: Rataa ja Saimaan kanavan tietä kunnostetaan

Liikennerahaa lisäbudjetissa: Rataa ja Saimaan kanavan tietä kunnostetaan

Tiedote 19.05.2005 16.00 fi

Radanpitoon on tulossa kevään lisäbudjetissa 8,8 miljoonaa euroa. Rahalla peruskorjataan rataa välillä Jämsänkoski-Saakoski. Rataosalle tuli keväällä vaurioita kiskomurtumien vuoksi.

Saimaan kanavan vuokra-alueella olevaa tietä ryhdytään korjaamaan. Peruskorjaukseen esitetään miljoonan euron määräraha.

Saimaan kanavan luotsauksesta Luotsausliikelaitokselle aiheutuvan tulonmenetyksen kompensoimiseen hallitus esittää noin 0,9 miljoonaa euroa.

Suhangon kaivosalueen tieyhteyden rakentamisen sopimusvaltuus sisältyy niin ikään hallituksen lisäbudjettiesitykseen. Valtuus on 3,5 miljoonan euron suuruinen.

Hallitus antoi lisäbudjettiesityksen eduskunnalle 19. toukokuuta.

Lisätietoja:
liikenneinfrastruktuuriyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574