Takaisin

Liikennerikkomusten rangaistussäännöksiin täsmennys

Liikennerikkomusten rangaistussäännöksiin täsmennys

Tiedote 02.06.2005 13.32 fi

Liikennerikkomusten rangaistussäännöstä täsmennetään lain soveltamisen selkeyttämiseksi. Liikennerikkomus olisi hallituksen esityksen mukaan rangaistava myös silloin, kun teko johtuu huolimattomuudesta eikä ainoastaan tahallisuudesta.

Hallitus hyväksyi tieliikennelain muutosesityksen sisällön 2. kesäkuuta.

Täsmennys on tarpeellinen siksi, että muuttuneen rikoslain mukaan on sen voimaantulon jälkeen annetuissa säännöksissä mainittava erikseen, että teosta rangaistaan myös silloin, kun se on tehty huolimattomuudesta.

Nyt esitettävällä muutoksella ehkäistään mahdollinen tulkinnanvaraisuus teon rangaistavuudesta muutenkin kuin tahallisesti tehtynä. Vanhastaan säännös on tarkoitettu koskemaan sekä tahallaan että huolimattomuudesta tehtyjä tekoja.

Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.


Lisätietoja

vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140